Hero

Boligbyggelaget BOB

Om kunden
BOB er Vestlandets største boligbyggelag, med over 75 000 medlemmer.
BOB er en engasjert og profesjonell byutvikler, og bygger og forvalter boliger for sine medlemmer. Deres visjon er å bygge fellesskap.

Hva er kundens utfordring som skal løses?

BOB var i stor grad avhengig av leverandører for sine produkter og kundeflater, så de ønsket å kunne utvikle og forme disse selv. De ønsket også å bygge opp intern kompetanse for å kunne levere nye produkter og tjenester i organisasjonen. Kunden var vant til å vente lenge på ønsker og tilpasninger fra tredjepartsleverandører.
I lys av det ønsket de å bygge team og kompetanse for å kunne utvikle kostnadsbesparende og effektiviserende digitale løsninger hvor time-to-market var essensielt.

Hvilken tilnærming ble valgt?
De første årene var utviklingsteamet lite (kun et par personer) og krav ble mer eller mindre avklart løpende. Etterhvert som teamet vokste og det ble ansatt en prosjektleder, ønsket man å gå over til å bruke scrum-metodikk og kjøre utvikling i sprinter.

Hvorfor ble denne tilnærmingen valgt?
Man ønsket å strukturere og prioritere bestillinger internt i organisasjonen fra de forskjellige avdelingene. Sprinter ble valgt for å forenkle planlegging og sørge for at organisasjonen ble opplært i bestilling og kravspesifisering av digitale tjenester og produkter. Organisasjonen var lite vant med å lage kravspesifikasjoner og generelt med å være bestillere av digitale tjenester.

Hvordan var prosessen frem til resultatet?
Det ble levert nye produkter i henhold til forventningene hos kunden og det har vært tett samarbeid mellom utvikling og IT-ledelse hos Bob. Hyppige leveranser og løpende produksjonssettinger fra tidlig i prosjektet. Det ble forsøkt scrum-metodikk med varierende suksess. Til tross for dette har kommunikasjonen innad i utviklingsteamet vært god.

Hvem var involvert i prosessen?

Arkitekter, mobilutvikler og utviklere fra Sonat. Produkteiere fra rådgivings-delen og medlemsservice-delen av organisasjonen. Utviklingsteam i BOB med prosjektleder, utviklingsleder, IT-sjef og frontend utviklere.

Hva ble resultatet?
Ny arkitektur i Azure
APIer laget i .NET
Flutter applikasjon for Android og iOS
Webportaler for kunder og styrer (Next.js)
Integrasjoner mot tredjepartsleverandører og bistand mot ERP-utskiftning
Autentisering- og autorisering løsning med Auth0

Hva er effekten av resultatet?

Resultatet har bidratt til å ta eierskap til produkter og prosesser som tidligere har vært outsourcet til tredjepartsleverandører. BOB har tatt kontroll over utvikling av sine egne kundeflater på web og mobil. Det er laget grunnlag for utvikling av nye produkter med egen skyarkitektur og APIer. Ikke minst har det også blitt bedre og mer tilpassede brukeropplevelser for Bobs kunder (medlemmer, styrer og beboere).

Bergen
C. Sundts gate 17-19
5004
Kontaktperson
Jonny Klemetsen
Oslo
Universitetsgata 2
0164
Kontaktperson
Haakon Skramstad
Trondheim
Olav Tryggvasons gt. 40
7011
Kontaktperson
Nadeem Qureshi
Environment