Hero

Bara Eiendom

Bara Eiendom er et ambisiøst eiendomsselskap som brenner for byutvikling! Selskapet er over 100 år og har en unik historie preget av kremmerånd, mot og kreativitet. Vi ønsker å gjøre en forskjell og har som ambisjon å utvikle bygg og steder som begeistrer, til glede for både leietakere, nærmiljø og byen for øvrig. Med fokus på god arkitektur og design, kvalitet og varige materialer skal vi bidra til en bærekraftig byutvikling, for nåtiden og fremtidige generasjoner.

Hva var kundens utfordring som skal løses?

Bara Eiendom ønsket følelsen av naboskap i sin næringspark, og ønsket derfor en app med nyheter, hendelser, kantinebetaling og aktuell info fra kantinene som meny, lokasjon etc. I tillegg skulle appen inneholde praktisk info som parkering, søppeltømming, booking av møterom og garderobeskap.

Hvilken tilnærming ble valgt?

Vi satt sammen et team fra These Ways og Sonat som jobbet tett med kunden. TW var først med i designfasen og deretter overtok Sonat mye av de tekniske løftene. Designspråket som appen skulle få måtte være helhetlig i forhold til Baras eksisterende design samt at vi skulle bygge teknisk videre på kundens satsing på hjemmesiden deres.

Hvorfor ble denne tilnærmingen valgt?

These Ways og Sonat jobber tett sammen, så det ble naturlig å hente inn krefter fra begge selskapene - samt at det var viktig å ikke finne opp hjulet på nytt. Mange av premissene for appen lå i kundens allerede eksisterende profil og teknologi.


Hvilken verktøy/teknologi ble brukt?

Appen skulle bli utviklet i et språk for begge de to store app-plattformene, iOS og Android, og da falt valget på Flutter. Videre var det viktig at kundens eksisterende infrastruktur skulle bygge grunnlaget for appens innhold.


Hero

Hvordan var prosessen frem til resultatet?

Tett oppfølging av kunden og kundens leverandører var en viktig del av prosessen for å gå igjennom de nødvendige iterasjonene for å komme i mål.

Hvem var involvert i prosessen?

These Ways/Sonat Consulting, samt kundens nøkkelpersoner og nøkkelpersoner hos kundens tjenesteleverandører.

Hva ble resultatet?

Appen brukes av de aller fleste av kundens leietakere og er i vedlikeholdsfase med fortsatt små delprosjekter som skal utvikles.

Hva er effekten av resultatet?

Appen er nå rullet ut til 2 000 daglige brukere, som nå får en styrket oversikt og eierskapsfølelse der de jobber. Bara har fått konsolidert kontroll på sin egen kommunikasjon, og kan planlegge og nå ut bredt med et tastetrykk.

Bergen
C. Sundts gate 17-19
5004
Kontaktperson
Jonny Klemetsen
Oslo
Universitetsgata 2
0164
Kontaktperson
Haakon Skramstad
Trondheim
Olav Tryggvasons gt. 40
7011
Kontaktperson
Nadeem Qureshi
Environment