Vimond

Hva var kundens utfordring som skal løses?

Vimond stod overfor en kompleks utfordring på vegne av en av sine kunder. Denne kunden ønsket å benytte seg av en tredjeparts betalingsleverandør som ikke var en del av Vimonds eksisterende system. Vimond ble bedt om å legge til denne betalingsleverandøren i deres systemer, en oppgave som omfattet utvikling av en betalingsløsning som ville fungere som et bindeledd mellom Vimond sin eksisterende løsning og denne eksterne betalingsleverandøren.

Hvilken tilnærming ble valgt?

Vi valgte å lage en mellomtjeneste mellom Vimonds betalingssystem og kunden. Dette skulle knytte sammen og integrere funksjonaliteten mot deres eksterne betalingsleverandør med Vimonds systemer.

Hvorfor ble denne tilnærmingen valgt?

Denne løsningen ble valgt for å imøtekomme et spesifikt behov som kunden hadde angående bruken av ekstern betalingsløsning. Dette gjorde at de ikke hadde mulighet til å bruke Vimond sin betalingsløsning slik som den var.

Hvilken verktøy/teknologi ble brukt?

Vi brukte et bredt spekter av teknologier for å løse denne oppgaven, inkludert Java, Spring Boot, Quarkus, Kafka, IntelliJ, REST, OpenAPI, Git, CircleCi, Docker, Kubernetes, AWS, DynamoDB, Grafana, K6, Jest, JS, DataDog, JFrog, Node.js, Jira, Confluence og SQS

Hvordan var prosessen frem til resultatet?

Vi brukte agile utviklingsmetoder basert på Kanban-prinsipper for å sikre smidig fremgang.

Hvem var involvert i prosessen?

Et dedikert utviklingsteam på 3 utviklere ledet arbeidet, med en prosjektleder/koordinator som håndterte oppfølging mot kunden.

Hva ble resultatet?

Vi lyktes i å utvikle en integrasjon mot en ekstern betalingsløsning, skape en løsning for brukerhåndtering, samt et notifikasjons-API for administrering av abonnementer, alt integrert med Vimonds eksisterende systemer.

Hva er effekten av resultatet?

Mens den fulle innvirkningen av vår løsning først ble realisert etter prosjektets fullbyrdelse, bidro arbeidet til at Vimond kunne adressere kundens behov for å integrere tredjepartsbetalinger av abonnementer med deres eksisterende løsning. Denne prestasjonen bærer i seg potensialet til å stimulere Vimonds kundevekst.

Bergen
C. Sundts gate 17-19
5004
Kontaktperson
Jonny Klemetsen
Oslo
Universitetsgata 2
0164
Kontaktperson
Haakon Skramstad
Trondheim
Olav Tryggvasons gt. 40
7011
Kontaktperson
Nadeem Qureshi
Environment