Hero

Ventitek AR - et fremtidsrettet undervisningsverktøy for Fagbokforlaget

Prosjektet startet høsten 2021 med leveranse i februar 2022. Sonat hadde ansvar for arkitektur, oppsett, design og utvikling sammen med TheseWays.

Løsningen har til formål å introdusere elever i videregående skole til faget ventilasjonsteknikk.

Appen viser et rom hvor eleven kan påvirke inneklimaet og få reaksjoner fra personen i rommet. Løsninger en laget med tanke på å kunne utvides til flere rom og større ventilasjonsanlegg.

Løsningen er publisert på App Store og Play.

Bergen
C. Sundts gate 17-19
5004
Kontaktperson
Jonny Klemetsen
Oslo
Universitetsgata 2
0164
Kontaktperson
Haakon Skramstad
Trondheim
Olav Tryggvasons gt. 40
7011
Kontaktperson
Nadeem Qureshi
Environment