Hero

Årets julegaver - som betyr noe for oss!

Av Trine Aa. Tolfsby

Publisert 22.12.2021

Hvert  år deler vi ut julegaver til veldedige organisasjoner. I år valgte vi å dele julegaven mellom tre. De er stemt frem av våre ansatte og reflekterer hva som ligger hjertene våre nærmest. Det er en oppmerksomhet for den innsatsen som legges ned for et bedre samfunn som vi alle jobber for og nyter godt av.

Mental Helse Ungdom

De jobber for økt åpenhet om psykisk helse, forebygging av psykiske plager og et bedre psykisk helsetilbud. Deres verdier er Mot, Åpenhet og Likeverd. Det er en medlemsbasert interesseorganisasjon for barn og unge opp til 36 år.

Mental Helse Ungdom ønsker å være en tydelig stemme som jobber for at alle skal kunne ha en best mulig psykisk helse. Gjennom å etablere plattformer for samarbeid mellom brukere, pårørende, hjelpeapparat og samfunnet. Slik ønsker de å sikre at alle får sine rettigheter og muligheter ivaretatt. Vi håper flere som oss vil være med å bidra i deres viktige arbeid. Hvordan? Les mer her.

Leger Uten Grenser

Leger Uten Grenser er en nøytral og uavhengig medisinsk hjelpeorganisasjon som redder liv og lindrer nød. De hjelper dem som trenger det mest - uansett hvem, uansett hvor og uansett hvorfor.

De rykker ut der nøden er størst, og gir helsehjelp til de som trenger det mest. Leger Uten Grenser har prosjekter i 70 land, men på grunn av korona-pandemien utvidet de med prosjekter i 88 land i 2020. De gir krisehjelp i krig og konfliktsoner, rykker ut etter naturkatastrofer og gir helsehjelp til mennesker på flukt. De er også tilstede i kroniske glemte kriser og i land med svakt helsevesen.

De jobber også med å synliggjøre kriser og skaper debatt rundt humanitære spørsmål. Færre dør når flere vet. Synes du arbeidet deres er verdt å støtte slik vi gjør? Les mer her.

MS Forbundet

Multippel sklerose (MS) er en kronisk sykdom som angriper sentralnervesystemet, det vil si hjerne og ryggmarg. MS-forbundet skal ivareta og fremme interessene til personer med MS. Man regner i dag med at over 12.000 personer i Norge har MS. Over dobbelt så mange kvinner som menn har sykdommen. MS-forbundet bruker penger der det trengs mest. Det kan være å fortsette arbeidet med å skape gode møteplasser, støtte forskning på nye behandlinger og medisiner, politisk arbeid og andre tiltak de mener vil gjøre livet til mennesker med MS og deres pårørende bedre. Vil du være med å støtte deres arbeid? Les mer her.


Vi vet at våre gaver ikke rekker langt, men ønsker å bidra der vi kan. Bli med oss og støtt foreninger som er til for å forbedre livskvaliteten til dem som ikke er like privilegerte som oss.Bergen
C. Sundts gate 17-19
5004
Kontaktperson
Jonny Klemetsen
Oslo
Universitetsgata 2
0164
Kontaktperson
Haakon Skramstad
Trondheim
Olav Tryggvasons gt. 40
7011
Kontaktperson
Nadeem Qureshi
Environment