Hero

En inkluderende og involverende strategiprosess - nøkkelen til vår suksess?

Av Trine Aa. Tolfsby

Publisert 24.09.2022

I Sonat er vi alle eiere i selskapet vi jobber i. Dette gjør at alle i bunn og grunn jobber for seg selv og for hverandre, vi er alle delaktige i å bestemme hva vi vil med selskapet vårt. Dette krever noe ekstra av oss alle. Det er viktig å få til gode prosesser hvor alle får en stemme, og alle er inkludert og involvert nok til å ta gode beslutninger. Vi består av seniorkonsulenter med ulik spisskompetanse, noe som gjør at vi har ulike utgangspunkt for våre synsvinkler og meninger. Dette gjør det både spennende og krevende i strategiprosesser. Vi hadde strategisamling fredag 19. august, alle kunne ikke være til stede, men alle var involvert, hvordan fikk vi det til?

Et verdidrevet selskap

Vi er et verdidrevet selskap, og er du som oss, så har kanskje du også erfaring med verdier i selskap, slike fine ord som henger på veggen i kantina, men som ikke reflekterer annet enn sola som slipper inn gjennom vinduet? Så hvorfor sier vi at vi er verdidrevet?

Vi har tatt utgangspunkt i hvem vi er som enkeltindivider, hele 24 timers mennesket, hva som er våre verdier, hvilke verdier er det som driver hver enkelt av oss. Dette gjennom spørreundersøkelse, en-til-en dialog og akkumulering til hva vi har til felles. Så har vi diskutert oss frem til hva disse verdiene har å si for oss, hvilke prinsipper det legger til grunn for hvordan vi agerer, både mot hverandre og ovenfor våre kunder og samarbeidspartnere.

Verdiene våre setter rammen for strategien vår, gir oss et rammeverk å jobbe ut ifra og det samler oss som team. Vi er alle eksperter på våre fagfelt, men det er i det tverrfaglige og kryssfunksjonelle gullet ligger.

T-shaped skills

Vi verdsetter og respekterer hverandres kompetanse og er åpne og nysgjerrige på hva andre mener og hvorfor. Dette er ingen selvfølge, og det er det ikke alltid for oss heller, det er lett å være forutinntatt og det er lett å kjempe for egne meninger, for effektivitet, dine meninger er jo de rette, du har jo tenkt på alt. Men slik fungerer ikke kryssfunksjonalitet, for å få til det er det viktig å få frem alles synspunkt og perspektiver. Da er det viktig å gi alle trygghet til å stille spørsmål ved egen usikkerhet eller til andres påstander.

I en verden som er i stadig raskere endring, er det blindsonene våre som er vår største svakhet. Vår kollektive hjerne er bedre enn vår individuelle hjerne, derfor er det viktig at vi alle bidrar og ikke bare følger den enes tankerekke. Uenighet bør verdsettes, selv om det er krevende og litt mer ubehagelig enn å få full enighet hver gang du ytrer en mening.

Gruppetenkning er en fallgruve når man ikke utfordrer eller blir utfordret. Men som alt annet i livet er det det ukjente, det du ikke har kontroll over, det du vil unngå. Så selv om vi vet at det er lurt å jobbe i tverrfaglige, i kryssfunksjonelle team, kan det være en utfordring å både få og gi respekt for hverandres fagfelt. Det må bygges kjennskap og psykologisk trygghet for å få gode resultater.

Når kryssfunksjonelle team også skal være autonome, må man sørge for en god maktbalanse, det er i vår natur å innordne oss eller søke makt. Å øke kunnskap og kjennskap til flere fagfelt er vår styrke, som seniorer kreves det at vi tilbyr noe ekstra til kundene våre. Vi i Sonat skal være dyktige på å være gode bidragsytere i autonome kryssfunksjonelle team og være sterke pådrivere for gode resultater for teamet og kundene våre.

Gode prosesser

Å legge til rette for gode prosesser er ledelsens hovedansvar, å sørge for at teammedlemmene har rammevilkårene som skal til for å føle seg trygge og gi dem muligheten til å prestere på sitt beste.

Alle team består av unike mennesker, med ulike behov og erfaring, som er avgjørende for hvordan de agerer, reagerer og henter motivasjon og energi. Dette skaper forventninger og oppfatninger som ikke alltid stemmer overens, avsender og mottaker kan være på kollisjonskurs.

Kommunikasjon er krevende, men også en av menneskets fremste styrker. I team hvor kommunikasjonen og forventningsavklaringen til hverandre går uten for mange misforståelser, oppnår man bedre resultater. Vi har roller som selgere, rådgivere og kodere hos oss. Vi agerer ulikt, og har tatt konsekvensene av det. Verdiene våre som nysgjerrighet og empati setter premisser for oss, vi holder hverandre ansvarlige, er modige i hvordan vi gjør hverandre og oss selv bedre.

Vi har spisset hvordan vi jobber sammen, prøvet og feilet, lært, endret og testet, slik at vi kan optimalisere prosessene og fungere enda bedre sammen. Mye handler om forventningsavklaring, kjennskap, rom for feiling og ansvarliggjøring, vi har alle et ansvar for at det skal fungere, å ta seg tid til og gi rom for nettopp dette har høy verdi hos oss.

«F-ordet i business er følelser!»

Vi må selvsagt være profesjonelle, men selv profesjonelle er mennesker, enda så godt vi prøver, legger ikke følelsene igjen på jobbens dørstokk. De er med oss hele tiden og er med på å styre oss. Det er selvsagt forskjell på hvordan man viser følelser, og hvordan man omtaler dem. Om verdien av følelsen det gir veier tyngst, eller om rasjonalisering legges til grunn for avgjørelser.

I team som fungerer godt er teammedlemmene bevisste på at de selv og dem rundt, gjennom livet har blitt programmert til å reagere, beskytte, tolke og forstå verden rundt seg basert på hva de selv har opplevd. Alt dette tar vi med oss, om vi er aldri så profesjonelle. Det er derfor viktig å kjenne hverandre, være nysgjerrig når noen reagerer annerledes enn du har forventet, og stille spørsmål til egne reaksjoner, så vel som andres. Det kan jo hende vi tar feil.

Faglig utvikling, en del av vår langsiktige strategi

Gjennom fagdager og utviklingsprogrammer har vi systematisk jobbet med å øke hverandres kjennskap og kunnskap om våre ulike spisskompetanser. Det gjør oss dyktigere på å kommunisere kompetansen vår på en pedagogisk og lett forståelig måte, og det senker terskelen for andre til å forstå og verdsette ulike teknologier, forretning og softskills.

På hver fagdag har vi en generell del, som enkelt forklarer hva vi skal lære mer om, hva verdien er i det vi skal lære om for forretning og vanskelighetsgraden av fagdagen. Dette gjør det universelt for oss, du trenger ikke være ekspert for å dra nytte av fagdagen.

Vi holder de fleste fagdagene våre selv, det gir oss ytterlig trening i å kommunisere faget vårt, vi får dypdykket i teknologier og videreutviklet oss i arbeidstiden, så vel som øvd oss på å stå foran et publikum og presentere og fasilitere. Det er viktig for oss at vi opprettholder balansen for 24 timers mennesket, det skal være tid til jobb, utvikling og fritid, familie og rekreasjon.

En strategidag basert på design thinking metodikk, eller designdrevet innovasjon

Tilbake til spørsmålet; Hvordan klarte vi å involvere alle i vår strategiprosess? Dette er ikke bare en prosess som skjer en dag, vi jobber med det til daglig, men tar en ekstra fot i bakken hvert år. Under årets strategidag brukte vi prinsippene fra design thinking, og redet grunnen for en god prosess.

Vi startet dagen med en titt i bakspeilet, hvor var vi som selskap for to år siden, hva har skjedd siden da og hvor er vi i dag. Det er lett å løpe fort, men man skal ikke glemme å se hvordan man har kommet dit man er i dag og hva man kan lære av det.

For å sikre oss at alle stemmer blir hørt hadde vi i forkant av strategidagen kjørt en spørreundersøkelse. Dette for å ta pulsen på hva vi alle vil, hva våre drømmer er og om vi er på pulsen, er selskapet vårt der vi trenger å være, hva har vi å jobbe med, bygge videre på og lyst til for fremtiden. Det skapte en felles forståelse, en trygghet i at vi vet hva vi vil, hva vi må gjøre noe med og det åpnet for nye muligheter. Det vi må gjøre noe med jobbet vi med i grupper, slik at ledelsen og faglederne våre fikk ideer og innspill på mulige løsninger.

Så var det tid for muligheter. Våre forretningsutviklere fasiliterte og bidro til at vi samlet tok "egenmedisin". Vi idémyldret, raffinerte og presenterte nye idéer og konsepter, som vi stemte over. Engasjementet var stort og konturene for rammene for strategien vår for 2023 ble lagt med alle involvert.

Veien videre, hva gjør vi nå?

"Without strategy, execution is aimless. Without execution, strategy is useless."

Morris Change CEO of TSMC

Vi har de riktige folka på plass hos oss, vi har en god bedriftskultur, så da setter vi straks i gang med å implementere våre funn og ideer fra strategidagen. For at vi effektivt skal kunne følge strategien vår bruker vi måltstyringssystemet OKR (Objectives and Key Results), som nettopp er basert på samarbeid og forankring, for å sette utfordrende ambisiøse mål, med målbare resultater.

OKR er et enkelt målstyringssett som benyttes for å sette høye mål, sikre kontinuerlig fremdrift og holde fokus på de viktigste aktivitetene til enhver tid. Vi er trygge på at strategien vår er forankret og at det engasjerer oss alle, det er en levende strategi som trekker oss samlet fremover. Dette gjør at vi trives og motiveres – en god strategi for lykkelige ansatte.

Lyst til å høre mer om vårt selskap, strategiprosesser, konsulenter, kurs eller foredragsholdere?

Vi deler gjerne av vår kunnskap og filosofi, vi har ulike tjenester vi gjerne tilbyr din bedrift.

Eller er du en senior konsulent som ser deg om etter nye utfordringer?

Da gleder vi oss til å høre fra deg!

Kontakt oss her!
Bergen
C. Sundts gate 17-19
5004
Kontaktperson
Jonny Klemetsen
Oslo
Universitetsgata 2
0164
Kontaktperson
Haakon Skramstad