Hero

Event: Tre Nøkkelpunkter til Produktutvikling

Av Celina Rongved

Publisert 25.06.2024

These Ways og Sonat, sammen med våre samarbeidspartnere i Highsoft, TV2, Bulder og Tryg samlet en flott gjeng med både kjente og ukjente for å dele våre faglige erfaringer knyttet til å skape et miljø for produktutvikling ut i fra norske forhold. Arrangementet var delt inn i tre nøkkeltemaer: målstyring, organisering og metodikk, som alle ble sett på gjennom erfaringer fra ulike partnere.

🔑 #1: Målstyring

Hvordan blir man produktdrevet? Dette var det store spørsmålet i første del av arrangementet. Her startet Kjartan Storli fra These Ways og Atle Sivertsen fra Highsoft Company med å dele sin innsikt om hvordan målstyring kan lede til bedre produktutvikling.

Mange bedrifter sliter med å kommunisere målene og strategiene sine tydelig til de ansatte. Studier viser at kun en tredjedel av ansatte faktisk vet hva som er viktig for å nå bedriftens mål. Dette skaper naturligvis utfordringer for bedriften når alle skal jobbe mot felles mål.

Highsoft delte sin tilnærming til målsetting, strategi og tiltak. De fortalte at noe av det viktigste er å finne ut hva bedriften er lidenskapelig opptatt av, hva de kan være best i verden på, og hva som driver deres økonomiske motor tilstrekkelig. Å følge en slik målsetting-strategi hjelper bedriften med å fokusere på deres kjernekompetanser og da også deres langsiktige mål. Highsoft har implementert OKR-metodikken (Objectives and Key Results) som en måte å strukturere og implementere målsetningen på. OKRs tilbyr en enkel og effektiv ramme for å definere ambisiøse mål og bryte dem ned i konkrete, målbare delmål.


"OKRs har endret vårt årsresultat. Og det fungerer!" - Highsoft

Highsoft er ikke alene om å ha positive erfaringer med OKRs. Mange bedrifter har sett en betydelig forbedring i fokus, engasjement og resultater etter å ha implementert metodikken. En av de største fordelene med OKRs er at de ikke krever mer tid enn tradisjonelle planleggings- og evalueringsprosesser. I stedet gir de et verktøy for å effektivisere og forenkle målstyringen. Viktigheten av å involvere alle involverte parter i prosessen skal ikke undervurderes, og det å skape en balanse mellom autonomi og felles retning. OKR-modellen er godt egnet for å etablere felles mål som samler teamet. For å unngå at interne strukturer hemmer produktutviklingen, er det viktig å designe organisasjonen på en måte som fremmer samarbeid og effektivitet. Dette kan innebære å bryte ned siloer og fremme tverrfaglige team som jobber sammen mot felles mål.

🔑 #2: Organisering

Hvordan organiserer man en produktdrevet organisasjon? Dette var hovedtemaet i den andre delen av arrangementet. Kristine Bergtun fra TV2 delte sine erfaringer og tok oss med gjennom TV2 sin omorganisering i TV2 Digital. De hadde tidligere en tverrfaglig gruppe hvor en av utfordringene de møtte var uklart produkteierskap, hvor det var uklart hvem som hadde ansvar for hvilke produkter. De møtte utfordringer med utydelige roller og silo-organisering, hvor forskjellige avdelinger arbeidet uavhengig av hverandre og ikke samarbeidet effektivt.

For å løse disse utfordringene vurderte TV2 tre modeller: optimalisere teknologi, verdistrøm eller innhold. De scoret disse modellene basert på tre kriterier: gjennomføringsevne, riktige prioriteringer og gjennomførbarhet.

Lærepunkter fra Tv2

TV2 var tidlig ute med å kommunisere internt om endringene som skulle skje i TV2 Digital. Dette er en positiv tilnærming da det bidrar til å bygge tillit og engasjement blant de ansatte. Samtidig, å gjøre mer forberedelser før informasjonen ble delt, kunne vært nyttig, sier Bergtun. Hun forteller også at endringer tar tid, og det er avgjørende å investere betydelig i både tid og ressurser for å sikre vellykket implementering. Å drive med produktutvikling er en prosess som krever tålmodighet og vedvarende innsats. Helt til slutt fremhevet hun viktigheten av å skape et felles faglig grunnlag på tvers av de nye og gamle fagområdene.

Dual-track Agile

Videre delte Christian Leon Christensen fra These Ways sine erfaringer og innsikter om hvordan Dual-track Agile tilnærmingen forbedrer samarbeid og effektivitet innen produktutviklingsteam. Denne metoden kombinerer forretningsmål, designløsninger og utviklingsinnsats.

Hovedmålet med design er å finne den optimale balansen mellom forretningskrav og brukerbehov. Han forklarer at dette inkluderer bred utforskning i starten, etterfulgt av å snevre inn konsepter i samarbeid med interessenter etterhvert. Prosessen inkluderer å forbedre prototyper basert på tilbakemelding fra brukere, og sikre at både forretningsverdi og brukerverdi er i samsvar.

Design bør verken ligge for langt etter eller presse for tett på utvikling. Et design som ligger etter kan risikere å bli utdatert før det når implementering, mens for rask designutvikling kan gå glipp av nødvendig brukerinnsikt. Virkeligheten i dual-track Agile er at mange ideer og konsepter forkastes underveis. Metoden sikrer at kun de mest levedyktige løsningene følges opp, og minimaliserer kostnader forbundet med mislykkede ideer.

Suksess i dual-track Agile måles gjennom raskere tid til markedet, økt transperens på tvers av team og levering av produkter basert på grundig innsikt og testing. Dette sikrer at man alltid jobber med de riktige prioriteringene og kan justere kursen raskt dersom nye innsikter oppstår. Kontinuerlig dialog mellom design og utvikling sikrer at produktene ikke bare er funksjonelle, men også intuitive og brukerorienterte.

🔑 #3: Metodikk

Metodikk handler om prinsippene, praksisene og prosessene som brukes for å gjennomføre et prosjekt eller en aktivitet. Men hvordan velger man egentlig den beste metodikken? Dette var hovedfokuset i tredje del av arrangementet. Metodikken er verktøykisten for produktutvikling. Skal man bruke Scrum eller Kanban? Kanskje Lean kan være nyttig? Men, hva med Design Thinking? Metodikkbufeen er enorm.

Frode Njøs fra Tryg tok oss med gjennom deres team-av-team struktur. Dette betyr at selv om hvert team er autonome og tverrfaglige, har de også en felles målsetning å jobbe mot. Det har vært viktig at hvert team har frihet til å utvikle løsninger på sin egen måte, samtidig som de forholder seg til de kvartalsvisemålene som er satt. Dette har vært gjort for å sikre både smidighet og strategisk retning i en kompleks organisasjonsstruktur som Tryg.

Sist men ikke minst snakket Pål Nielsen fra Bulder Bank om sine erfaringer med hvordan de bruker data som et viktig verktøy i produktutviklingen. Bulder drar eksempler fra idrettsverdenen, spesielt fra skiløperen Axel Svindal, når de diskuterer forskjellen mellom prestasjonsfokus og resultatfokus i sin tilnærming til produktutvikling. Til forskjell fra å kun fokusere på det endelige resultatet, som kan sammenlignes med å vinne en konkurranse, setter de større vekt på prestasjonene underveis i prosessen. Det forklares at et fokus på prestasjoner er utviklingsorientert og vil over tid gi gode resultater. Man kan nemlig se gode prestasjoner selv om resultatet er svakt, og svake prestasjoner selv om resultatet er sterkt (har man hatt flaks?).

Bulder bruker AAARRR (piratrammeverket) for å måle suksess, og for å finne de viktigste driverne for resultater i sitt team.

  • Antall kunder som vet om oss
  • Antall kunder på besøk
  • Andel kunder som kjøper
  • Retensjon (andel kunder som blir værende)
  • Referanser (andel kunder som anbefaler oss videre)
  • Revenue (hvor mye vi tjener på kundene våre)

Når du har identifisert problemstillingen må man jobbe med å forbedre prestasjonen. Forkast det som ikke funker, ikke basert på magefølelse, men på direkte innsikt. Suksess kommer av å prøve ut eksperimenter, også gjerne ha mange gående samtidig, og også legge bort det som funker dårligst. I motsetning til homeopati, som er sikker på utfallet uten måling, identifiserer Bulder seg med skolemedisinens tilnærming, der måling og ekte kunnskap er avgjørende for å evaluere hva som fungerer best og derfor kunne kontinuerlig forbedre.

Takk for oss… Fest & Moro!

Vi avsluttet med å invitere alle deltakerne opp til vårt designstudio for en sosial sammenkomst. Maten og drikken fløt, og DJ-en sørget for sommerlige beats. Vi vil rette en stor takk til alle som viste interesse og engasjement. Det var virkelig gøy å se så mange påmeldte og den entusiasmen som ble vist. Vi håper dere koste dere og fikk med dere masse nyttige tips og innsikter fra foredragene. En spesiell takk går til dere fra Highsoft, TV2, Bulder, og Tryg og ikke minst våre egne representanter. Dere har virkelig bidratt med verdifull kunnskap og erfaring! Vi satte stor pris på å tilbringe dagen sammen med dere alle. Vi gleder oss til fortsettelsen, og er spent på alt vi kan få til av å lære av hverandre.

Bergen
C. Sundts gate 17-19
5004
Kontaktperson
Jonny Klemetsen
Oslo
Universitetsgata 2
0164
Kontaktperson
Haakon Skramstad
Trondheim
Olav Tryggvasons gt. 40
7011
Kontaktperson
Nadeem Qureshi
Environment