Hero

Fagdag i februar – 2 spor

Publisert 25.02.2020

Temaene denne gangen var delt inn i spor hvorav:

Spor 1: Optimering
Spor 2: React/Redux/Sagas/Prosjekt-struktur


Spor 1: Optimering og linjærprogrammering

Optimering er å få mest mulig ut av knappe ressurser. Eksempler på optimeringsproblem kan være

  • å beregne en optimalt sammensatt investeringsportefølje,
  • å tildele arbeidsoppgaver til konsulenter slik at flest mulig blir fornøyd,
  • å maksimere flyt gjennom et nettverk eller
  • å løse Sudoku.

Læringsmålet for dagen var at alle skulle kunne formulere optimeringsmodeller (“linjære program”) på standard form, og så løse dem med enkle optimeringsbibliotek i Azure Notebooks. Ingen forkunnskaper utover gymnas-matematikk kreves.

Spor 2: React/Redux/Sagas/Styled-components/Prosjekt-struktur

React/Redux samt styled-components/redux-saga er kjente teknologier for mange og ofte etterspurt hos kunder. Målet for denne fagdagen var å gjøre deltagerne kjent med hva disse teknologiene gjør og hvordan de brukes. Sammen med et godt organisert prosjekt så vi på hvordan en løsning kan se ut IRL.

Bergen
C. Sundts gate 17-19
5004
Kontaktperson
Jonny Klemetsen
Oslo
Universitetsgata 2
0164
Kontaktperson
Haakon Skramstad