Hero

FNs bærekraftmål

Publisert 03.09.2020

Vi har siden 2015 bidratt til FNs bærekraftsmål nr.3 – sikre og fremme god helse for alle. Dette er gjort gjennom etablering av Youwell som et datterselskap.

Youwell AS (www.youwell.no) er et selskap som er etablert av Sonat Consulting Bergen i 2015 og arbeider med å utvikle digitale intervensjoner for somatiske og psykiske lidelser. I 2018 kom Vestlandets Innovasjonsselskap (www.visinnovasjon.no) inn som en deleier. Det har vært investert 8 MNOK i utvikling av selskapet gjennom disse årene.

Selskapet er en industripartner til INTROMAT (www.intromat.no) og har rett til å kommersialisere teknologi som blir utviklet i prosjektet. INTROMAT er et IKT fyrtårn prosjekt under ledelse av Helse Bergen og er finansiert av Norges Forskningsråd. Prosjektet startet i 2016 og løper frem til 2022. Prosjektets bakgrunn var at Tine Nordgreen hadde etablert emestring.no og så behovet for å utvikle neste generasjon teknologi. INTROMAT har som formål å utvikle neste generasjon adaptiv teknologi for assistert internettbehandling av psykiske lidelser og symptomer.

Vi har sammen med Helse Bergen utviklet digitale intervensjoner for Corona Mestring, Rest symptom på depresjon, sosial angst for unge, psykososialt stress for kvinner som har hatt alvorlig underlivskreft. Totalt er det per september 2020 ca. 400 mennesker som mottar behandling gjennom disse intervensjonene.

Youwell har utviklet en dataplattform sammen med INTROMAT. For mer informasjon se www.youwell.no.

Plattformen er satt i produksjon for Helse Fonna ifm trening av unge med atferdsvansker. Resultatene er så langt gode og det planlegges full utrulling i Norge.

Youwell jobber også tett sammen med Helse i Hardanger som skal bli norges første hybride behandlingssted med et fysisk og virtuelt helsetilbud. Youwell skal bli deres digitale plattform. Her jobber vi nå med å utvikle digitale intervensjoner for diabetes, angst, depresjon, tung pust og nakke/rygg lidelser.

Youwell er også en industripartner til Helse Bergen – Senter for forskningsdrevet innovasjon – Mental Mobile Healthcare som er finansiert av Norges Forskningsråd med 183 MNOK i perioden 2022 – 2030.

Bergen
C. Sundts gate 17-19
5004
Kontaktperson
Jonny Klemetsen
Oslo
Universitetsgata 2
0164
Kontaktperson
Haakon Skramstad