Hero

Fremtidsutsikter for 2024

Av Celina Rongved

Publisert 26.01.2024

Velkommen til 2024!

Vi går nå inn i et år som vil forme næringslivet og samfunnet på nye måter, og påvirke hvordan vi driver virksomhet, samhandler og forstår verden rundt oss. Kunstig intelligens (AI) og data vil være sentrale fokusområder for vekst. Vi erkjenner også den potensielle usikkerheten som politisk ustabilitet kan medføre i markedet. Forventningene peker også mot fortsatt høy etterspørsel etter tradisjonelle konsulenttjenester, avgjørende for kostnadskutt og innovasjon. Sonat ser frem til å være en del av denne spennende utviklingen, og Haakon Skramstad, direktør for forretningsutvikling i Oslo, deler innsikter om hva vi tror vil prege det kommende året.


Bunnlinjeoptimalisering: Teknologiens inntog for økt effektivitet

I en verden preget av økende konkurranse og marginpress, tror vi at bunnlinjeoptimalisering blir avgjørende for bedrifters suksess. Vi forventer en økende bruk av teknologi for å automatisere oppgaver, forbedre effektiviteten og redusere kostnader. Dette kan inkludere automatisering av kundeservice og anvendelse av kunstig intelligens for å løse oppgaver smartere. Konsekvenser av dette vil kunne inkludere endrede jobbroller, nye kompetansekrav, økt vekt på data og analyse. Vi tror at effektiv bruk av teknologi vil hjelpe bedriften med å kutte kostnader.


Kunstig intelligens (AI): En stadig viktigere aktør

Vi tror at AI vil fortsette sin utvikling og utbredelse i 2024. Teknologien vil spille en sentral rolle i å løse komplekse problemer, automatisere oppgaver, forbedre kundeservice og drive innovasjon i utviklingen av nye produkter og tjenester. Kundeservice vil involvere bruk av kunstig intelligens (AI) og chatbots for å automatisere kundeservice oppgaver, slik som å svare på spørsmål, løse problemer og gi støtte. Samtidig vil bedrifter kunne benytte AI for å forutsi fremtidig etterspørsel, salg og andre viktige nøkkeltall. Nye kompetansekrav vil sannsynligvis prege rekrutteringsbehovet, og økt vekt på data og analyse vil skape etterspørsel etter spesialister innen dataanalyse, AI og skyteknologi.

Hero

Internasjonale Høydepunkter

Året 2024 vil være preget av betydningsfulle hendelser, som USA-valget, EU-valget og den vedvarende krigen i Ukraina. Utfallet av disse hendelsene vil kunne påvirke samfunnet både nasjonalt og globalt. Utfallet av valget i USA vil kunne sette tonen for verdens stabilitet. Et valg av Trump i USA vil trolig føre mer fokus på å beskytte amerikanske arbeidsplasser. Dette vil kunne lede til økte handelsbarrierer og mer proteksjonisme, noe som kan få konsekvenser for den globale økonomien. Valgene i India, Mexico og Europa vil også kunne skape endringer i regjeringene, med potensiell påvirkning på verdenspolitikken. I juni vil de 450 millioner innbyggerne i EUs 27 medlemsland velge EU-parlamentet, som vedtar EUs felles lovverk og dermed også en rekke EØS-regler.

Confidential Computing: Sikkert databehandling i fokus

Confidential Computing vil fortsette å vinne terreng i 2024. Denne teknologien muliggjør sikker behandling av data, selv når de lagres eller behandles i skyen. Dette er av stor betydning for bedrifter som ønsker å beskytte sensitive data, enten det gjelder personopplysninger, utvikling av medisiner eller forretningshemmeligheter. Konsekvenser av dette vil potensielt inkludere et økt fokus på sikkerhet og personvern, nye krav til IT-infrastruktur, utvidede muligheter for bedrifter og organisasjoner.

Hero

Fremveksten av Microsoft Fabric og Self-Hosted Språkmodeller

I 2024 forventer vi en betydelig vekst i populariteten til Microsoft Fabric og self-hosted språkmodeller innen teknologibransjen. Den økende etterspørselen etter skybaserte løsninger, fokus på data og analyse, samt utviklingen av nye teknologier, er sentrale drivkrefter bak denne trenden.

Microsoft Fabric skiller seg ut som et rammeverk som forenkler bygging og administrasjon av skybaserte løsninger. Økt fleksibilitet, skalerbarhet og kostnadseffektivitet gir Fabric en forventet popularitet i 2024. Bedrifter vil dra nytte av å raskt utvikle komplekse løsninger og optimalisere kostnadsstrukturen. Self-hosted språkmodeller, vert på egne servere, gir bedrifter full kontroll og økt personvern. Denne trenden forventes å skyte fart i 2024, da bedrifter blir mer komfortable med å administrere egne IT-infrastrukturer.

Disse teknologiene gir bedrifter muligheten til å skape sofistikerte og effektive løsninger samtidig som de drar nytte av fordelene ved skyen, kunstig intelligens og kostnadseffektivitet. Vi ser spennende tider foran oss innen teknologisk innovasjon i det kommende året.

Økt bruk av virtuelle og utvidede virkeligheter

Den økte bruken av virtuell virkelighet (VR) og utvidet virkelighet (AR) markerer en betydelig utvikling innen teknologiverdenen. Til tross for at disse teknologiene fortsatt er i en tidlig fase, har de et enormt potensial til å omforme ulike bransjer og samfunnsområder i år. Innen utvikling gir VR og AR utviklere muligheten til en utvidet virkelighet hvor den egentlige virkeligheten er kombinert med illusjoner, skapt av datagenererte, kunstige sanseinntrykk. Dette vil åpne opp for å skape mer realistiske miljøer, forenkle produktutviklingsprosessen og identifisere potensielle problemer tidligere. Testing av produkter og tjenester i realistiske miljøer blir mer tilgjengelig gjennom bruk av VR og AR, reduserer behovet for fysiske tester og muliggjør bredere brukertesting. Videre kan disse teknologiene forbedre brukerstøtte ved å tilby mer effektiv og personlig assistanse.

Allerede har ledende teknologiselskaper som Google, Microsoft og Autodesk tatt i bruk disse teknologiene på ulike måter. For eksempel benytter Google VR til produktutvikling og kundestøtte, mens Microsoft bruker AR for å hjelpe kunder med tekniske problemer i sanntid. I tiden som kommer, forventes en ytterligere økning i bruken av VR og AR innen tech-bransjen. Disse teknologiene står klar til å revolusjonere utvikling, testing, brukerstøtte og utdanning, og vil sannsynligvis være sentrale aktører i den teknologiske fremtiden.

Hero

2024 gir oss en mulighet til å omfavne endringene, lære av utfordringene og utnytte mulighetene som ligger foran oss. Sonat ser frem til å være en del av denne spennende utviklingen, og vi er klare til å lede an i møte med morgendagens utfordringer.


Følg med videre for spennende oppdateringer fra Sonat i 2024!

Bergen
C. Sundts gate 17-19
5004
Kontaktperson
Jonny Klemetsen
Oslo
Universitetsgata 2
0164
Kontaktperson
Haakon Skramstad
Trondheim
Olav Tryggvasons gt. 40
7011
Kontaktperson
Nadeem Qureshi
Environment