Hero

Ny helseapp for sjøfolk

Av Jonny Klemetsen

Publisert 26.10.2022

Guiden gir en stegvis innføring i hvordan akuttmedisinske situasjoner ombord på fartøy kan håndteres. Ofte langt til havs, langt fra nærmeste legevakt, ofte også uten tilgang til internett. Guiden er unik fordi den har en symptom-basert tilnærming som gjør det lettere for brukeren å få relevant rådgivning og riktig medisinsk hjelp. I tillegg vil det helsefaglige innholdet holdes løpende oppdatert. Ansvarlig for det helsefaglige innholdet er Norsk senter for maritim medisin og dykkemedisin ved Haukeland Universitetssykehus.

Behovet for medisinsk assistanse til havs har økt de siste årene og gjennom pandemien økte også behovet for mental helsehjelp. Arbeidet med å utvikle denne digitale helsetjenesten startet for fullt i 2019. Arbeidet har fulgt prinsippene i tjenestedesign der det ble vektlagt å skaffe innsikt i behovene til sjøfolk. Det ble gjennomført et bredt spekter av intervjuer av sjøfolk med medisinsk ansvar, og basert på dette ble det laget prototyper og gjort brukertester. Tilbakemeldingene fra de første prototypene var viktige med tanke på å etablere en klar designretning for det videre utviklingsarbeid. Parallelt med dette pågikk en stor produksjon av det helsefaglige innholdet i form av medisinske prosedyrer.

Sonat (www.sonat.no) og Youwell (www.youwell.no) har stått for utviklingen av guiden basert på Youwell plattformen.

Deltagere i prosjektet har vært mange fra Sonat og Youwell sin side. Stor takk til Per Kåre Otteren (teamlead og arkitekt), Vicoria Isern (tjenestedesinger), Li-Hsuan Chen (design), Pål Trefall (utvikling), Magnus Hopland (utvikling) og Adrian Heggernes (utvikling."

Bergen
C. Sundts gate 17-19
5004
Kontaktperson
Jonny Klemetsen
Oslo
Universitetsgata 2
0164
Kontaktperson
Haakon Skramstad
Trondheim
Olav Tryggvasons gt. 40
7011
Kontaktperson
Nadeem Qureshi
Environment