Hurra for 8. Mars!

Av Kjell Værøy Ljøstad

Publisert 07.03.2022

Jeg er av den bestemte mening at likestilling er noe som gavner oss alle. Norge har vært et foregangsland på dette området siden 70-tallet, og en betydelig årsak til velstanden vår er at vi over lang tid har hatt stor deltagelse av kvinner i arbeidslivet. Kjell Værøy Ljøstad, vår daglige leder i Oslo har reflektert over kvinnedagen.

Vi har mye å være stolte av på dette området i Norge, men vi er på ingen måte i mål. Vi trenger flere kvinnelige ledere, vi trenger flere kvinnelige gründere og investorer og vi trenger desperat flere kvinner i vår bransje. Det er heller ikke helt feil å hevde at vi helt sikkert kunne klart oss godt med færre menn i lederposisjoner og flere menn i omsorgsyrker.
Vi har siden forrige kvinnedag doblet antall kvinner i firmaet vårt i Oslo. Vi kan være stolte over at to høykompetente kvinner har valgt å jobbe sammen med oss. Vi er fryktelig stolte av dem og vi jobber for å få inn flere. På konsernnivå har vi enda flere kompetente kvinner, som er med på å styrke forholdene våre mellom selskapene, Sonat, YouWell og These Ways.

Det viktigste vi kan gjøre fremover, er å jobbe målrettet med å motivere flere jenter til å utdanne seg innen IT og tilrettelegge for mer balanserte rammevilkår. Vi har engasjert oss i CEO Commitment, som er et samarbeid mellom ODA og MAK, og håper at dette initiativet vil føre til noe positivt, både for oss og for bransjen - men ikke minst for våre fremtidige kvinnelige kolleger!