Hero

Mai fagdag med funksjonell programmer og mye mer

Av Henrik Nyhus, Christian Sloper, Sondre Johannessen og Nicholas Mowatt

Publisert 31.05.2024

Dagens ble startet med et grunnkurs i første hjelp. Det er svært nyttig og nytt for mange. Vi testet ut hvordan en hjertestarter fungerer og ikke minst orienterte oss om hvor de finnes tilgjengelig. Deretter var det kameratredning ved kveldning. Fantastisk kurs ledet av Røde Kors med stort oppmøte fra Sonat ansatte.
ML Flow
Christian Sloper presenterte MLFlow, et ende-til-ende livssyklusprogram for maskinlæringsmodeller. Det ble gitt eksempler på hvordan MLFlow kan brukes til å holde orden i sysakene ved hjelp av tracking, serving og modelllagring. Eksemplene som ble gjennomgått finnes her :https://github.com/Sonat-Consulting/fagdag-mlflow
Kubeflow
Henrik Nyhus introduserte Kubeflow, en open-source plattform for maskinlæring på Kubernetes.Det ble gitt en oversikt over rammeverket og et enkelt tutorial for å kjøre Kubeflow lokalt. For å følge opplegget på egen maskin under fagdagen, installerte vi følgende på forhånd:https://github.com/Sonat-Consulting/fagdag-kubeflow
Den siste halvtimen brukte vi til å diskutere løsningene og dele våre erfaringer med MLOps.
Funksjonell programmering
Almir Mesic og Sondre Aasemoen ga deltakerne fikk en teoretisk og praktisk innføring i hva funksjonell programmering er og hvordan funksjonelle prinsipper kan uttrykkes med språk som F# og Haskell.
Vi fikk innføring i komposisjon av funksjoner, algebraiske datatyper, pattern matching, høyere ordens funksjoner som map og fold, og Railway Oriented Programming med Result-monaden. Videre gikk vi dypere inn i hva som klassifiserer en monadisk struktur. Vi så blant annet hvordan bind og return implementeres i Maybe-typen i Haskell. Helt til slutt så vi på hvordan Higher Kinded Types i Haskell.
Avslutning på terrassen

Vi avsluttet dagen med øl og tapas i finværet på balkongen i 6.etg på kontoret vårt i C.Sundts gate.

Bergen
C. Sundts gate 17-19
5004
Kontaktperson
Jonny Klemetsen
Oslo
Universitetsgata 2
0164
Kontaktperson
Haakon Skramstad
Trondheim
Olav Tryggvasons gt. 40
7011
Kontaktperson
Nadeem Qureshi
Environment