SEMINAR: Nye veivalg og effektivisering er krevende, kan MASKINLÆRING være løsningen?

Av Trine Aa. Tolfsby og Tommy Odland

Hva får man ut av dette foredraget?

Uttrykk som maskinlæring, optimering, kunstig intelligens og roboter er veldig populære for tiden. Men hva betyr egentlig disse begrepene? Hvilke problemer er det teknologiene skal løse, og hvilke utfordringer kan de skape? Hva trenger en leder eller beslutningstager å vite? I dette seminaret bruker Tommy sin bakgrunn i anvendt matematikk til å avdekke hva som er realistisk og hva som er hype. Han mener at for mange tar utgangspunkt i teknologier og leter så etter problemer som teknologien kan løse. Han snur derfor på flisa og tar deltakerne gjennom vanlige problemstillinger, for deretter å vise metodene som kan brukes for å løse problemene.

Vi vil også tilby dere som deltar på seminaret en uforpliktende prat med Tommy i ettertid, for å se om nettopp maskinlæring kan gi deres bedrift forretningsverdi.

Vår foredragsholder:

Tommy Odland er anvendt matematiker og jobber med kvantitativ modellering og data science for Sonat Consulting. Han har bred erfaring med bruk av maskinlæring, optimering og statistikk for å skape forretningsverdi. I tillegg til å jobbe med datafangst og datalagring har han laget matematiske modeller for prediktivt vedlikehold, optimering av vaktplaner, prediksjon av kundevolum, offshore-rotasjoner, kunderisiko i bank og fordeling av elever på videregående skoler.

Frokostseminar


KAN MASKINLÆRING VÆRE LØSNINGEN?


REBEL, Universitetsgaten 2

Torsdag 7. april

Agenda:

Lett matbit - 08.30

Foredrag 09.00 - 10.00

Diskusjon: 10.00 - 10.30

Meld deg på her!