Hero

Sonat og These Ways definerer samspillet mellom teknologi og design

Av Celina Rongved

Publisert 06.03.2024

Bli kjent med oss i Sonat-gruppen!

I en verden der teknologi og design blir stadig mer integrert, har Sonat og These Ways dannet et dynamisk partnerskap som utforsker samarbeidet mellom strategisk design og teknologisk innovasjon. Sonat og These Ways jobber sammen innenfor Sonat-gruppen, som en ende til ende leverandør av teknologi og strategisk design. Vi har hatt gleden av å dykke inn i historien og visjonen til These Ways og Sonat gjennom et eksklusivt intervju med Hogne Malum Gjersvik, daglig leder av These Ways Bergen, og Haakon Skramstad, direktør for forretningsutvikling, salg og rekruttering hos Sonat Consulting Oslo.

Sonat er et ledende konsulentselskap med hovedkontor i Bergen, som nylig har etablert seg i både Oslo og Trondheim. Sonat sitt fokus ligger på å skape merverdi i samspillet mellom digital teknologi, arbeidsprosesser, forretningsmodeller og mennesker. These Ways, et strategisk designbyrå med studioer i Bergen, Oslo, og Ålesund, har etablert seg som en kraft i bransjen, deres visjon og tilnærming gir et unikt perspektiv på strategisk design og innovasjon. Mangeårig suksess i Bergen har vist at når ulike kompetanser møtes skapes en robust leveransekapasitet som kan levere innovative prosjekt som skaper høy verdi for kundene. Med Sonats teknologiske ekspertise og These Ways strategiske designkompetanse leverer Sonat-gruppen tjenester som nå skal levere til kunder over hele Norge.

Haakon avslører at Sonat ble grunnlagt av Jonny Klemetsen i Bergen, med et sterkt fokus på faglig utvikling og å skape et konsulentselskap hvor verdien av konsulentenes bidrag til selskapet, samt selskapets verdi til konsulentene er sentralt. Hogne deler hvordan These Ways ble til etter en periode i Capgemini. Sonat tok kontakt og presenterte en lønnsmodell som appellerte sterkt – alle ansatte som medeiere med stor innflytelse på selskapet. Hogne hadde en brennende visjon om å gi designere den lønnen de fortjener og skape et strategibyrå med Design Thinking for å nå beslutningstagere på ledernivå. Målet? Å integrere designkompetanse på øverste nivå av beslutningsstrukturen, og bringe det menneskelige perspektivet inn i forretningen.

Samarbeidet mellom Sonat og These Ways

Sonat skiller seg ut med sin ende-til-ende tilnærming, og Haakon understreker selskapets evne til å levere alt fra design til utvikling og forvaltning. På den andre siden gir Hogne en oversikt over These Ways som det eneste designstrategibyrået i Bergen, der alle ansatte er partnere og har en provisjonsbasert lønn. Dette gir dem autonomi, uten å være underlagt styringen fra større tech- eller juristfirmaer hvor design kun er en avdeling.

Samarbeidet mellom Sonat og These Ways har blitt styrket av en harmonisk blanding av autonomi og tett samarbeid. Dette partnerskapet har skapt en felles visjon, synkronisert på salg, marked og rekruttering. Med minimal overlapp, utfyller de hverandre perfekt. Når These Ways definerer en ny tjeneste, et såkalt Minimum Lovable Product, prototypen og designet, kommer Sonat inn med utviklingskraft og utvikler tjenesten. Både Sonat og These Ways har hatt en bemerkelsesverdig reise fra etablering til dagens suksess, med Sonat som strekker seg mot vekst fra ende til ende innen teknologi, og These Ways som har vokst til å bli ledende innen strategisk design i Bergen og er også i sterk vekst i Oslo.

Sonat karakteriseres av en flat struktur med forventning om at konsulenter tar ansvar og er selvgående eksperter. Sonat har ambisiøse vekststrategier og ønsker å bli dobbelt så store innen kort tid. These Ways vil fortsette å legge stor vekt på å bygge en kultur der erfarne designere trives, med rekrutteringsregelen "No asshole rule" for å sikre et positivt arbeidsmiljø, forteller Hogne lattermildt. Firmaet strekker seg mot å bli Norges ledende innovasjonsbyrå innen 3-4 år.

Vi gleder oss over samarbeidet, og ønsker hverandre all lykke på veien videre!

Bergen
C. Sundts gate 17-19
5004
Kontaktperson
Jonny Klemetsen
Oslo
Universitetsgata 2
0164
Kontaktperson
Haakon Skramstad
Trondheim
Olav Tryggvasons gt. 40
7011
Kontaktperson
Nadeem Qureshi
Environment