Hero

Sonat på Barnefysioterapikongressen 2024: Innovasjon og Engasjement

Av Celina Rongved

Publisert 25.03.2024

Sonat hadde gleden av å delta på den årlige Barnefysioterapikongressen 2024, holdt på Høyres Hus i Oslo. Under temaet “Barnefysioterapi i den digitale tidsalderen: kommunikasjon og nevroutfordringer i fokus”, ble viktige emner som kommunikasjon og nevrologiske utfordringer diskutert og utforsket. I en tid der teknologi endrer måten vi kommuniserer på, var det spennende å se hvordan barnefysioterapeuter kan integrere digitale verktøy i sin praksis.

Sonat har utviklet en simulator som innebærer ridefysioterapi i VR på mekanisk hest. Lauritz Valved representerte Sonat 13. mars, hvor temaet var digitale løsninger. Under kongressen presenterte Lene Ziener og Lars Peder Bovim en inspirerende demonstrasjon av hvordan teknologi kan brukes til å forbedre behandlingen og opplevelsen av terapi for barn med motoriske utfordringer gjennom simulatoren “Riderehab VR”, utviklet av Sonat.

Prosjektet med VR-basert rideterapi har sin opprinnelse i konkrete pasientopplevelser, blant annet til en ung, henteinteressert jente med Spinal Muskelatrofi Type 1. Hun behandles nå med medisin, fysioterapi fire ganger i uken og daglig trening med foreldre og assistenter. Hun viser en jevn god respons på trening, men må belage seg på mye trening resten av livet. Helfo støtter kun opptil 30 ridetimer per år, og det er ressurskrevende. Ved å ha 2-3 virtuelle ridetimer i uken, i tillegg til timene på hesteryggen, er det nærliggende å tro at vi vil styrke kroppen, bli bedre til å ri og gi økt mestring og øke motivasjonen.

Ved å utvikle et digitalt supplement til tradisjonell ridefysioterapi var formålet å gjøre ryggtrening på mekanisk hest gøyt og effektivt for barn og unge, og at dette på sikt skal kunne utføres fra deres eget hjem. Mekanisk hest er allerede i bruk i dag, med passiv motivasjon i form av TV foran. Målgruppen er barn og unge voksne med med blant annet alvorlige muskelsykdommer som har behov for trening.

Sonat var til stede på Movealize sin stand for å svare på spørsmål rundt utviklingen av simulatoren, som teknisk støtte og for å observere brukertesting på stranden. Det var høyt trykk på standen og mange var interesserte og positive til ideen og løsningen. Med vår samlede ekspertise og erfaring har vi utviklet en innovativ tilnærming for å kunne støtte disse barna på best mulig måte. Vi ser frem til fortsettelsen av vårt arbeid med å skape positive endringer og bedre resultater over hele landet!

Hero
Bergen
C. Sundts gate 17-19
5004
Kontaktperson
Jonny Klemetsen
Oslo
Universitetsgata 2
0164
Kontaktperson
Haakon Skramstad
Trondheim
Olav Tryggvasons gt. 40
7011
Kontaktperson
Nadeem Qureshi