Hero

Taper du penger på manglende utviklingskapasitet?

Av Rune Meier

Publisert 30.10.2022

Norske medier har de siste årene hatt utallige artikler om at det er et stort behov for kompetanse og mangel på arbeidskraft innen IT og teknologi. IT-næringen mangler 20000 hoder, og det er en kritisk mangel på norske utviklere. Det er anslått at 1 av 4 IT-jobber kommer til å stå ubesatt i 2030.

En konsekvens av dette er at mange lønnsomme og effektiviserende initiativ aldri blir startet, eller at de startes med ressurser som ikke har nødvendig erfaring og kompetanse for å kunne gjennomføre dem på en god måte. Forretningsmuligheter forsvinner, noe som gjør at norsk næringsliv taper inntekter og offentlig forvaltning over tid blir mindre effektiv.


Offshoring og outsourcing

En løsning kan være å hente nødvendig kompetanse i utlandet ved å ansette utenlandsk arbeidskraft i Norge. Andre har dekket sitt behov gjennom å sette oppdragene ut til partnere i land som Polen, Ukraina, Russland, India og Sri Lanka. Mange bedrifter har opplevd at det følger en del utfordringer med å knytte seg til internasjonale konsulenter på denne måten. I mange år var ulike typer offshoring primært knyttet til et ønske om å spare kostnader. Kjente problemstillinger som mange har erfart er ulike tidssoner, språkutfordringer og ressurser med begrenset kompetanse. Kulturutfordringer og overadministrerte avtaler har medført at prisen til slutt ikke blir lavere, men at utviklingen i stedet både blir dyr og dårlig.

Hvorfor Sonat?

I Sonat er vi heldige å ha konsulenter som har god erfaring med å jobbe med internasjonale utviklingsmiljøer i flere land. Basert på dette har vi jobbet frem et eget utviklingsmiljø i Romania som vi ønsker å tilby våre kunder i Norge på en enkel måte.


Hvorfor Romania?

Den konkrete bakgrunnen for valget av Romania, er at dette er et land hvor flere norske selskaper allerede har bygget opp utviklingsmiljøer. Tilgangen på godt kvalifiserte utviklere er derfor god, og mange utviklere er godt kjent med Norge og Skandinavia. Konsulentene har gode tekniske kunnskaper, snakker godt engelsk og befinner seg for alle praktiske formål i samme tidssone som Norge. Den kulturelle likheten mellom en 30 år gammel rumener og en like gammel person fra Norge er overraskende stor, med like preferanser for kultur, film, tv-serier og livet generelt. Romania er også en del av EU, og det gjør det enklere for de fleste virksomheter å kunne benytte ressurser herfra, samtidig som reisetiden mellom Norge og Romania er effektiv.


Hva tilbyr vi deg?

Du som kunde bestemmer hva du ønsker, om du ønsker enkeltutviklere som inngår i din egen organisasjon eller hele team av utviklere for å løse dine behov.

Sonat har gjennom sin tilstedeværelse i Romania tilgang på dyktige seniorkonsulenter innenfor .net og Java, full stack utvikler, backend, frontend, DevOps, arkitektur og sikkerhet. Videre kan vi tilby alle roller i smidige team, som erfarne scrum mastere og produkteiere.

Sonat kan i tillegg tilby norske konsulenter og forretningsutviklere inn i mixen eller som bindeledd mellom din organisasjon og utviklerne, men vi vil primært anbefale at dere har direkte kontakt med utviklerne/teamet slik at dere sitter tett på prosessen og sikrer eierskap til det endelige resultatet.

Våre konsulenter vil være tilgjengelig for deg på ulike samarbeidsplattformer på nett, og gjennom pandemien har mange organisasjoner opplevd at samarbeid ikke nødvendigvis innebærer at man må sitte på samme kontor. Konsulentene vil også delta på møter og workshops i Norge i den utstrekning det er ønskelig.


Hvordan går du frem

Første skritt på veien er å ta kontakt med oss, vi kan bistå i å finne ut om vi er i stand til å hjelpe dere på den mest hensiktsmessige måten. Vi forventer ikke at du skal vite løsningen, men vi er sikre på at du kjenner målet du ønsker å oppnå.


Vi utformer et tilbud til dere, om det er et utviklingsteam dere trenger eller om det skulle være enkeltressurser som fyller et kompetansebehov du har i prosjektet eller bedriften din.


Dere vurderer tilbud, og finner dere våre ressurser interessante booker vi et intervju. I ethvert arbeidsforhold eller team er relasjonen og kjemien mellom menneskene en viktig suksessfaktor. Derfor er det viktig for oss at dette stemmer. Både for våre konsulenter og deg som vår kunde.


Bergen
C. Sundts gate 17-19
5004
Kontaktperson
Jonny Klemetsen
Oslo
Universitetsgata 2
0164
Kontaktperson
Haakon Skramstad