Hero

Teknologier vi har jobbet med i 2022

Av Jonny Klemetsen, Espen Kvalheim, Sondre Johannessen og Christian Sloper

Publisert 06.12.2022

25. november var det duket for den årlige strategi- og fagdag samlingen der vi planla 2023. På agendaen stod fagdagkalender for neste år samt hvilke fordypnings fagområder vi skulle fokusere på.

Som en del av grunnlaget for planleggingsarbeidet så hadde vi laget en undersøkelse på hvilke teknologier vi jobber med per i dag. Figuren over illustrerer hvilke teknologier som dominerer ute i våre kundeprosjekt. Illustrasjonen viser også hva vi jobbet med i 2021.

På samlingen gjennomgikk vi en rekke nye upcoming teknologiområder og la det tilgrunn for tema på fagdager utover 2023. Det kom mange gode innspill til fagledergruppen som nå prioriterer og planlegger fagdagene for 2023.

Vi avsluttet samlingen i god stil på Steakhouse.

Bergen
C. Sundts gate 17-19
5004
Kontaktperson
Jonny Klemetsen
Oslo
Universitetsgata 2
0164
Kontaktperson
Haakon Skramstad
Trondheim
Olav Tryggvasons gt. 40
7011
Kontaktperson
Nadeem Qureshi
Environment