Hero

Teknologiregnskapet for 2020

Publisert 19.01.2021

Vi har de siste 5 årene kartlagt hvilke teknologier vi har jobbet som et slags teknologiregnskap. Det har vi også gjort i år. Bildet nedenfor viser 2 ordskyer der vi har vist hvordan terrenget i Bergen har endret seg fra 2019 til 2020.

I fjor var det mange av våre kunder som valgte Azure som sin leverandør for skytjenester. I år har det skjedd en ytterligere utvikling. Ikke så unaturlig så velger våre kunder også AzureDevOps som CI/CD for å få arbeid raskere i produksjon.

Javascript verktøy har generelt vært kjent for å ha kort levetid før noe nytt og bedre har overtatt. De siste årene har imidlertid dette endret seg og vi ser at React holder posisjonen i markedet.

Videre ser vi at PostgresSQL har økt som database hos våre kunder. Det samme gjelder for Angular som synes å ha fått et lite oppsving fra i fjor.

Utover det så er det mange teknologier holder stand ift i fjor. Det gjelder Kubernetes, Kotlin, Go, AWS, Node, .Net Core, Python, Terraform, Docker, mfl.

Hva 2021 vil bringe er ikke godt å si. Det vet vi i desember 2021. Følg med da. :)

Bergen
C. Sundts gate 17-19
5004
Kontaktperson
Jonny Klemetsen
Oslo
Universitetsgata 2
0164
Kontaktperson
Haakon Skramstad