Maja Stjern Flakne+47 482 23 184

maja.flakne@sonat.no


Maja har et strategisk hode og liker å ta utfordringer på strak arm, med fokus på god kommunikasjon og engasjement i arbeidet hun utfører.Interessen for teknologifaget fikk hun under studietiden, hvor hun opparbeidet erfaring fra både IT og programmering. Det har gitt henne god innsikt i hvordan man jobber med teknologi og hvilken betydning det har for organisasjoner, da spesielt interaksjonen mellom mennesker og teknologi. Hun har lang erfaring fra å jobbe i tverrfaglige team, på tvers av forretningsområder og funksjoner. Maja trives godt med å være bindeleddet mellom utvikling og ledelse. Hun setter fokus på god kommunikasjon og samhandling og jobber alltid mot effektive løsninger. Hun er tålmodig og ser viktigheten av å sette mennesket i sentrum og tilpasse teknologien og mulighetene til arbeidet og organisasjonen som helhet.


Maja er engasjert og bidrar positivt der hun er, om det er i ODA nettverket, på jobb eller som malemester hjemme.


Min ekspertise

Prosjektledelse, Prosjektstyring, Strategi, Prosessforbedring, Fasilitering og Forretningsutvikling.
 • ARTIKKEL

  FASILITERING - En suksessfaktor for å skape forretningsverdi i en enhver virksomhet! + 5 tips til hvordan man kan drive med god fasilitering.

  + 5 tips til hvordan man kan drive med god fasilitering.

  Som konsulent er man avhengig av å engasjere og fange viktig innsikt og innspill fra prosjektets deltakere. Ved å fange, bearbeide og visualisere diskusjonspunkter på en måte som fremmer nye ideer og tanker kan man i stor grad sikre forankring og eierskap videre i prosessen for å kunne skape mest mulig verdi. Nøkkelen til å lykkes med dette er god fasilitering. Men hva er det egentlig som skal til for å være en god fasilitator, og hvorfor er dette så utrolig viktig? Dette vil vi ta for oss i denne artikkelen i tillegg til å komme med noen tips til hvordan man selv kan bli en bedre fasilitator med noen enkle grep.


  Les mer
 • ARTIKKEL

  Mangfold - finnes det ingen quick fix?

  Mangfold er viktig, det kan gi konkurransefortrinn! Vi mennesker er ulike, vi effektiviserer oss ved å ta beslutninger basert på erfaringer, derfor er det viktig å sikre oss team som reflekterer dette. Fallgruver med en homogen gjeng, er at blindsoner ikke oppdages og vi går glipp av viktig innsikt. Når vi er ulike, ser vi verden fra ulike perspektiver og det er et stort potensiale for innovasjon som sikrer bredere kunnskap og innsikt. Dette er lønnsomt for bedrifter, vi blir bedre mennesker og utvider horisonten vår, men er det alltid slik?


  Les mer
 • ARTIKKEL

  Verdien av initiativ!

  I alle bedrifter er det viktig å bygge gode relasjoner mellom de som jobber der. I en konsulentbedrift som Sonat, hvor folk ikke jobber sammen hver dag, er den oppgaven litt mer krevende enn ellers. Vi blir derfor nødt til å tenke kreativt, og skape arenaer hvor folk bygger relasjoner.


  Les mer