HMS


Arbeidsoppgaver

Dette var et samarbeidsprosjekt med These Ways, hvor Sonat hadde ansvar for utviklingen av løsningen. Dette innebar arkitektur, design, 3d-grafikk og programmering.

Ved overlevering kjørte vi, i samarbeid med These Ways en strukturert brukertesting hos kunden. Dette resulterte i mye begeistring.

Teknologier brukt

Virtuell virkelighet (VR), Unity, 3D, Oculus/Meta Quest 2.