Hero

Good is the enemy of great - Hvordan forbedre det som allerede er bra?

Av Trine Aa. Tolfsby

I Sonat har vi eksperter som vi leier ut til kunder som trenger hjelp til å utvikle nye tjenester og produkter. Men hva gjør vi selv når vi trenger å forbedre oss? Når vi selv trenger å videreutvikle det vi har?

I et selskap hvor det går ganske bra, er det ikke alltid lett å finne motivasjon til å gjøre forbedringer. Men vi kan vår Jim Collins og hans konklusjon om at “Good is the enemy of great”. Derfor prøver vi å drive oss selv til å gjøre forbedringer, selv når det ikke ser ut til å være tvingende nødvendig.

Vi har valgt å ta vår egen medisin, og bruker våre konsulenters kompetanse til å forbedre våre egne tjenester. Gjennom de siste par årene har vi sakte, men sikkert jobbet for å få på plass en tjenesteportefølje som både appellerer til de som jobber hos oss og til kundene våre.

I dette webinaret dypdykker vi i hvordan strategien vår har blitt utviklet gjennom innsiktsarbeid og involvering både fra ansatte og kunder.

Bergen
C. Sundts gate 17-19
5004
Kontaktperson
Jonny Klemetsen
Oslo
Universitetsgata 2
0164
Kontaktperson
Haakon Skramstad