Hero

Bli bedre kjent med Sondre Eikanger Kvalø

Publisert 10.09.2020

Det viktigste for oss er folkene våre. I "Bli bedre kjent" gir vi deg et innblikk i vår lidenskap for faget vårt, vår hverdag og hvorfor vi trives så godt sammen i Sonat.


Kan du kort beskrive stillingen og oppgavene dine?

Først og fremst jobber jeg som utvikler i oppdrag hos Sonats kunder.
I tillegg er jeg IT-sjef som i et selskap som dette stort sett betyr at jeg får være en slags profesjonell julenisse for mine kollegaer. Jeg sørger for at de skal ha det utstyret de trenger for å kunne gjør den jobben de gjør.

Hvor jobber du mest, på kontoret, på hjemmekontoret eller ute hos kunder?

I gamle dager (dvs før Covid-19) jobbet jeg nesten utelukkende ute hos kunden. Fra nedstengingen i mars har jeg stort sett jobbet hjemmefra, bortsett fra noen korte gjesteopptredener på kontoret.

Kan du fortelle litt om prosjektet/prosjektene du har jobbet med i det siste?

Siden starten av 2019 har jeg vært engasjert av KS som er kommunenes egen organisasjon der jeg har jobbet med ulike prosjekter. Nylig leverte mitt team i samarbeid med BufDir et nytt system for digitale bekymringsmeldinger. Det har vært både teknisk og sikkerhetsmessig krevende, men også veldig spennende. Jeg har vel sjelden jobbet med prosjekter der man har behandlet såpass sensitive data der også kravene til at meldingene faktisk kommer dit de skal er essensielt.

Akkurat nå er vi i gang med å lage en ny integrasjonsløsning mot det sentrale folkeregisteret. Håpet er at denne løsningen etterhvert skal bli kommunene og deres systemleverandørers standard grensesnitt mot registeret. Dette er også et spennende prosjekt der selvsagt personvern er essensielt. Å få opp en standard løsning som legger opp til å sikre at riktig hjemmel bli brukt og at man ikke viser mer data enn det som trengs i hvert enkelt tilfelle vil forhåpentligvis hjelpe kommune-Norge med å unngå å gå på nye blemmer på dette området.

Hvor lenge har du jobbet som utvikler?

Min første utviklerjobb startet jeg i som deltidsansatt ved siden av studiene. Det var hos NSD (Norsk senter for forskningsdata) høsten 1998. Her jobbet jeg deltid frem til jeg leverte mastergrad i 2002 og jobbet deretter fulltid frem til jeg hoppet over til konsulentlivet i 2007.

Min første konsulentjobb var i Avenir/EDB (nå TietoEvry) der jeg var før jeg startet i Webstep i 2011. Høsten 2012 var jeg så heldig at jeg ble spurt om å bli med i oppstarten av et nytt konsulentselskap her i Bergen sammen med mange andre flinke folk jeg kjente fra før. Dette var starten på eventyret kalt Sonat Consulting :-).

Som konsulent har jeg fått jobbet i ulike bransjer som bank, livs- og skadeforsikring, telekom, produktutvikling og nå altså offentlig sektor.

Hvor gammel var du da du først begynte å lære deg programmering?

Mitt første møte med programmering var som for veldig mange i min generasjon språket Basic på Commodore 64. Mine aller første kodelinjer ble lagret på en kassett i 1987 da jeg var 10 år gammel. Bortsett fra et lite program som loopet og skrev navnet mitt på skjermen, var mitt første program et tekstbasert spill som jeg kalte Kingsbourne som handlet om en prins som skulle rundt i et slott og finne ting. Jeg husker jeg tegnet romløsningen på et stort ark for å være sikker på at man kom rundt til de rette rommene når man valgte å gå videre fra et rom til et annet.

Senere avanserte jeg til Amiga og utviklingsmiljøet Amos som var et kvantesprang videre. Da familien fikk PC en gang på 90-tallet gikk jeg over til å programmere enkle utilities i GW-Basic på MS-DOS.

Hva slags utdannelse har du?

Jeg er så gammel at jeg har hovedfag i informasjonsvitenskap fra Universitetet i Bergen. Som en del av mitt hovedfag tok jeg fordypning i pedagogisk informasjonsvitenskap som igjen førte til at jeg fikk være med å utvikle et e-læringsopplegg for medisin- og sykepleiestudenter i farmakologi.

Hvilke plattformer utvikler du vanligvis for?

Nå til dags er det mest backend basert på Java plattformen, men jeg har også jobbet litt med Microsoft sin .Net plattform. Så lenge jeg slipper å bruke Visual Studio er jeg stort sett fornøyd.

Hvilken pc-plattform/OS foretrekker du selv å bruke?

Til daglig bruker jeg en Mac, men hos de kunder der vi ikke kan ta med egen maskin har det blitt mye Windows. Jeg har også tidligere brukt Linux som utviklerplattform. Alle disse plattformene har sine negative og positive sider, men jeg falt ned på at akkurat nå er MacOS minst i veien.

Hvilke programmeringsspråk benytter du?

For det meste Kotlin, Java og C#.

Hva er favorittspråket og hvorfor?

For tiden er det veldig artig å jobbe med Kotlin. Siden det er et såpass nytt språk har det bygget videre på mange av de egenskapene som for eksempel Java og C# på en enkel og grei måte. Overgangen fra Java var overraskende enkel og jeg merker at jeg blir overrasket når jeg er innom moduler skrevet i Java over hvor utrolig mye mer boilerplate man trenger for å gjøre ting som er ganske enkelt, konsist og leselig i Kotlin.

Hvilke to verktøy greier du deg ikke uten, og hvorfor?

Uansett hvilket språk jeg jobber med foretrekker jeg å bruke JetBrains sine IDE-er. Av disse bruker jeg desidert mest IntelliJ og bare tanken på å gå tilbake til det vi brukte tidligere gir meg frysninger. I tillegg vil jeg nevne Clipy som er en lite verktøy som utvider utklippstavlen på Macen slik at den kan holde på så mange utklipp som du orker.

Hva slags oppgaver liker du best å jobbe med?

Jeg har jobbet med mange ulike oppgaver både på frontend, backend og med ulike typer databaser. Så langt har jeg klart å unngå å bli mellomleder eller prosjektleder og det har jeg tenkt å fortsette med. Min profesjonelle identitet er knyttet til utvikling og gjerne det å jobbe med prosjekter som bidrar positivt til samfunnet og/eller enkeltmennesker.

Hvordan sørger du for å holde deg faglig oppdatert?

I normalår pleier jeg å være med på konferanser, gjerne både lokalt (f.eks Booster) og i utenbys. Dette har fungert veldig bra for meg. Man kommer ikke hjem ferdig utlært fra en konferanse, men det åpner som regel noen dører man ikke visste om. Veldig mange nye metoder eller teknologier jeg har tatt i bruk har jeg oppdaget på den måten.

Tidligere i karrieren brukte jeg mye tid på ulike opensource prosjekter. Dette har jeg også lært veldig mye av! Selv om jeg ikke bruker like mye tid på det lengre er det en erfaring jeg ikke ville vært foruten.

Ellers har vi jo månedlige fagdager i Sonat som også kan fylle litt av samme funksjon og da tenker jeg ikke minst på den uformelle praten med kollegaer som jobber med å løse ulike problemer for våre kunder.

I hvilken grad har metoder og teknologier som DevOps, maskinlæring, nettsky og konteinere endret måten du jobber på?

For min del er DevOps tanken veldig forlokkende og passer veldig godt med måten jeg liker å jobbe på. At man gir utviklere mulighet til å selv ta ansvar for det man lager også i produksjon har gjort meg både mer effektiv og mer obs på at det man skal kunne overvåke systemene ordentlig også etter de har gått i produksjon. Det gjør at man veldig fort ser om man f.eks logger de riktige tingene eller at man har metrikker som gir mening også fra et driftssynspunkt.

Kontainerteknologi som Docker og verktøy som Kubernetes og OpenShift gir også veldig mening i en mikrotjenestearkitektur. Det gjør det både lettere å skalere opp og ned samt å kunne konsentrere seg om en mindre del av problemet om gangen. Utfordringen er ofte å få oversiktsbilde over 100 mikrotjenester fremfor en tradisjonell monolitt. Her føler jeg vi som bransje fremdeles har litt å gå på. Utviklingen går likevel i riktig retning og stadig vekk kommer det nye verktøy som løser stadig mer av de utfordringene vi ser med disse nye verktøyene. Når det er sagt prøver jeg å være pragmatisk både når det gjelder valg av verktøy og hvordan arkitekturen ser ut. Det finnes ingen gullhammer som passer til ethvert problem.

Ser du noen trender framover som virkelig vil forandre hverdagen til utviklere?

Jeg tror at stadig flere bedrifter forstår at de faktisk i bunn og grunn er programvarehus. Det å ha et levende og god utviklermiljø kan være det som gjør forskjellen mellom de som lykkes og de som ikke gjør det. Forhåpentligvis betyr det mindre bruk av outsourcing til fordel for nearshoring og bruk av lokale ressurser.

Data er også blitt utrolig viktig og man samler inn stadig mer av det både fra eksisterende programvare og f.eks via sensordata og jeg tror derfor det blir stadig viktigere å kunne behandle disse dataene maskinelt for eksempel med bruk av maskinlæring, men også med tradisjonelle statistikksystemer. Derfor tror jeg det blir viktig for den gjengse utvikler å i alle fall sette seg litt inn i analyseverktøy beregnet på å analysere store datamengder samt maskinlæringsteknologi.

Hvilke teknologier eller fagområder skulle du gjerne kunnet mer om?

Jeg er en nysgjerrig person så sånn sett finnes det ingen grenser for hva man kan lære seg mer om. Innenfor vårt fagfelt skulle jeg nok gjerne ha lært meg enda mer om skyløsninger som AWS samt diverse ML-verktøy.

Bidrar du, enten i jobben eller på fritiden, til noe åpen kildekode-prosjekt – i så fall, hvilke(t)?

Jeg har en del småverktøy hovedsakelig knyttet til enkel integrasjonstesting som jeg har liggende på GitHub som jeg forsøker å holde oppdatert. Noen av disse prosjektene har blitt til på jobben i samarbeid med oppdragsgiver, andre har jeg utelukkende jobbet med på fritiden. Jeg har også bidratt til ulike små og store prosjekter både med å rapportere feil og ved å levere fikser.

Hvor mye programmerer du på fritiden?

Det varierer en del. Det ble nok mye mer før da jeg hadde unger som var i seng kl. 20 og det eneste tilbudet ellers var lineær-tv.

Har du noen (andre) hobbyer?

Som et resultat av at jeg har stått mye på sidelinjer og satt på tribuner rundtom for å følge barna mine har jeg havnet inn i et verv i mitt lokale idrettslag Bønes IL. Utover dette liker jeg å spille dataspill og da gjerne enten Fifa eller strategispill som for eksempel Civilization-serien.
Som alle andre 43-åringer har jeg vel også innsett at jeg nok må bevege kroppen litt mer enn før for at helsen skal være god også på sikt. Men å kalle det en hobby er kanskje å ta litt hardt i 😉

Hva gleder du deg mest over ved å jobbe som utvikler?
For meg har det alltid vært problemløsning og det å gjøre stadige forbedringer som har motivert meg videre. Da jeg begynte som utvikler tenkte jeg at jeg var blant de heldige i verden som får penger for å jobbe med hobbyen sin. Jeg liker også ferie, men gleder meg alltid til å begynne igjen på jobb etter å ha vært vekke en stund. Det er også en jobb der man har stor grad av frihet til å forme sin egen hverdag.

Opplever du at jobben som utvikler har noen negative sider?

I perioder der man kommer inn i lengre perioder med oppgaver uten at jeg opplever at jeg lærer noe kan jeg fort kjede meg litt. Det bør vel også nevnes at jobben i seg selv jo innebærer at man sitter mye i ro foran en skjerm og at man derfor selv må sørge for at man får beveget seg nok utenom arbeidstid.

Føler at du får den lønnen du fortjener?

Ja

Hva er det beste frynsegodet du får?

Å få lov til å jobbe med noe som interesser meg slik at jeg alltid ser frem til jobben må være det aller beste. Så oppdager man jo også over tid at folk flest er egentlig ganske ålreite mennesker. Spesielt i disse hjemmekontor-tider har jeg oppdaget hvor mye jeg egentlig liker å omgås andre mennesker i arbeidstiden.

Hvor søker du hjelp når du trenger det?

Gjennom å ha jobbet mange steder med mange forskjellige mennesker har man etterhvert mange rundt seg man kan spørre om hjelp om alt mulig rart jeg ikke er like god på selv. Det er også en ting som har blitt mye lettere å gjøre etterhvert som jeg har blitt litt eldre sikkert fordi jeg på et tidspunkt innså at jeg ikke kunne være best i alt 🙂

Bergen
C. Sundts gate 17-19
5004
Kontaktperson
Jonny Klemetsen
Oslo
Universitetsgata 2
0164
Kontaktperson
Haakon Skramstad