Hero

Årets første fagdag

Av Lars Aaberg

Publisert 02.02.2022

28. januar hold vi i Sonat årets første fagdag. På grunn av smittetiltak i samfunnet, valgte vi å gjennomføre den digitalt. Emnet for dagen var Infrastructure as Code (IaC) i Azure med Bicep og Terraform.

Dagen ble gjennomført som en workshop, men en blanding av innlegg og oppgaver forberedt og tilrettelagt av Lars Aaberg.

Målsetning for dagen var at alle deltakerne skulle få en generell forståelse for IaC, i tillegg til å kunne definere og oppdater infrastruktur i Azure med henholdsvis Bicep og Terraform. Omkring 50 konsulenter fra Sonat Bergen deltok på fagdagen.

Alle oppgavene som ble brukt i workshoppen er åpen kildekode som kan finnes her: https://github.com/sonat-consulting/iac-demo

Sonat sine fagdager er viktige for sonat-ansatte, ikke bare for det faglige påfyll, men også for det sosiale. Også denne gang, selv om dagen ble gjennomført digitalt, var der flere som møtes etter dagen for å få god mat og drikke.


Bergen
C. Sundts gate 17-19
5004
Kontaktperson
Jonny Klemetsen
Oslo
Universitetsgata 2
0164
Kontaktperson
Haakon Skramstad