Hero

Kan et konsulentselskap drive innovasjon?

Av Jonny Klemetsen

Publisert 11.07.2021

For å kunne svare på et slik spørsmål er det vesentlig å se litt på konteksten for innovasjonen. De fleste konsulenter er flinke til å reise rundt fra virksomhet til virksomhet for å snakke om hvordan innovasjon skal drives. De færreste har praktisk erfaring med det.

Vi i Sonat ønsket ikke å havne i denne kategorien og besluttet tidlig at vi skulle bli god på innovasjon gjennom å prøve egen medisin.

Å ta egen medisin i en konsulentvirksomhet kan gjøres på flere måter og det ene er ikke nødvendigvis mer rett enn det andre. Sonat har erfaring og kompetanse på å skape innovasjoner ift nye forretningsmodeller, produkter og tjenester.

Bakgrunnen for at vi er opptatt av å bygge erfaring og kompetanse på innovasjon er fordelt på flere forhold. Vi er rådgivere for våre kunder som forventer en kompetent partner innen digitalisering og innovasjon. I tillegg er mange av våre ansatte genuint interessert i å skape noe nytt og være i et innovativt miljø.

Et av kriteriene som vi la til grunn for at vi skulle gå i gang med innovative prosjekt var at vi skulle ha en krevende kunde. Vi skulle ikke forsøke å utvikle produkter og tjenester utfra hva vi tror et marked har behov for.

Det andre kriteriet vi ønsket å vektlegge var at det skulle være basert på vår kjernekompetanse, brukerinnsikt og helst være forskningsdrevet. En slik tilnærming gjør at innovasjonen er vanskeligere å kopiere og gjør det enklere å bygge en unik posisjon i et marked.

Etter å ha sett på ulike tilnærminger var vi så heldig at vi i 2015 ble invitert inn i et IKT fyrtårn prosjekt finansiert av Norges Forskningsråd og med Helse Bergen som prosjekteier. Formålet var å utvikle neste generasjon teknologi for psykiske lidelser. Prosjektet fikk navnet INTROMAT (www.intromat.no). Vi opprettet et eget selskap med tanke på at selskapet skulle eie alle rettigheter. Selskapet fikk navnet Youwell og vi ble en sentral industripartner til INTROMAT.

Vi har gjennom disse årene utviklet en dataplattform for å bygge digitale helsetjenester (www.youwell.no).

Sonat eier i dag 66% av selskapet sammen med blant annet VIS.

Omsetningen i 2020 var på 3.2 MNOK og et resultat på 0.3 MNOK. Målet for 2021 er en dobling av omsetning der vi ønsker å investere overskuddet i den videre utvikling av selskapet. Prognosen for 2021 er meget bra og vi tror vi kan klare en omsetning på 7-8 MNOK. Ambisjonen er å doble omsetningen per år for de neste årene.

Så langt har vi lært en rekke viktige ting knyttet til innovasjon som ikke hadde vært mulig uten å erfare dette selv.

Bergen
C. Sundts gate 17-19
5004
Kontaktperson
Jonny Klemetsen
Oslo
Universitetsgata 2
0164
Kontaktperson
Haakon Skramstad