Hero

Mangfold - finnes det ingen quick fix?

Av Trine Aa. Tolfsby

Publisert 18.11.2021

Mangfold er viktig, det kan gi konkurransefortrinn! Vi mennesker er ulike, vi effektiviserer oss ved å ta beslutninger basert på erfaringer, derfor er det viktig å sikre oss team som reflekterer dette. Fallgruver med en homogen gjeng, er at blindsoner ikke oppdages og vi går glipp av viktig innsikt. Når vi er ulike, ser vi verden fra ulike perspektiver og det er et stort potensiale for innovasjon som sikrer bredere kunnskap og innsikt. Dette er lønnsomt for bedrifter, vi blir bedre mennesker og utvider horisonten vår, men er det alltid slik?

Vi har signert "Lederløftet for Mangfold og Inkludering", et initiativ i regi av ODA nettverket og MAK. Vi jobber verdibasert med mangfold, likeverd og inkludering i Sonat - det er en del av vår strategi. Men vi opplever at vi trenger flere krefter for å nå våre mål. Det er ikke til å komme unna at det er færre åpenbare kandidater for oss å rekruttere, når mangfold er et av våre mål. IT-bransjen reflekterer dessverre ikke samfunnet vårt når det kommer til mangfold. Listen over grupper som er underrepresentert er lang, både når det gjelder kjønn, etnisk bakgrunn og mennesker med fysiske og psykiske begrensninger.

Vi har igangsatt flere tiltak, men tror ikke vi selv sitter på alle svarene og vi er en smule utålmodige. Ved å signere CEO Commitment, eller Lederløftet for Mangfold og inkludering, forplikter vi oss og åpner for muligheten til å dele kunnskap, erfaring og utfordringer med likesinnede bedrifter, konkurrenter og venner.  Å jobbe strategisk og engasjert for å oppnå mangfold, likeverd og inkludering er ikke bare et ønske, det påvirker bunnlinjen positivt, hva mer kan vel en CEO ønske seg?


Løftet er det første nettverket for ledere som har tatt stilling til å prioritere og sette mangfold og inkludering på agendaen på et strategisk nivå. Dette initiativet tar sikte på å bringe disse lederne sammen for å dele erfaringer og kunnskap som vil gi organisasjoner bedre evner å tiltrekke de beste talentene og skape inkluderende organisasjoner”.

Oda - nettverk for kvinner i tech.

Initiativet for CEO Commitment er en perfekt match for meg og mitt lederskap. Jeg tror det er vår kollektive intelligens som gjør oss bedre, da kan vi ikke bare ha like hjerner som tenker likt i teamene våre, vi trenger flere perspektiver, erfaringer og bakgrunner for å finne frem til de beste resultatene. Jeg er ikke en leder som tror jeg selv innehar alle de klokeste svarene, jeg søker andres erfaringer og perspektiver, det er der magien skjer.  


Jeg mener at for å lykkes med å lage en positiv og tillitsbasert organisasjonskultur er vi helt avhengig av at vi aktivt jobber med og har fokus på mangfold, likeverd og inkludering.

Som nytt medlem av CEO Commitment og nettverket vi nå får tilgang til, ønsker jeg selvsagt å dele våre erfaring og perspektiv, men gleder meg mest til å lære av andre og ta del i et felles arbeid for mangfold, likeverd og inkludering i vår bransje!


Hero

ODA Nettverket  er Nordens ledende nettverk for kvinner i tech. Med over 10.000 medlemmer som spenner over 500 selskaper i ulike næringer, og med medlemmer og aktivister i Oslo, Bergen, Innlandet og Trondheim har ODA siden 2005 jobbet for å bedre mangfoldet i tech. ODA er en non-profit, og drives av frivillig innsats fra kvinner i tech - for kvinner i tech. Kvinneandel og mangfold er et globalt anliggende, som også er anerkjent i FNs tusenårsmål.

I en tid der digital transformasjon og teknologi både gir uante muligheter for å løse noen av vår tids største utfordringer, men også bidra til økt risiko, er mangfold helt essensielt for samfunnets utvikling.

ODA har siden 2016 målt kvinneandelen i IKT i norge i samarbeid med Kantar TNS, og selv om det er en økning fra 17% til 29% i 2019, er det langt igjen til deres mål om 40% kvinneandel, både generelt i IKT, men også innen toppledelse. For å nå målet samarbeider de med strategiske partnere og en rekke bransjeorganisasjoner, men en rekke ulike initiativer fra toppledere til skolebarn. Sammen bidrar de til å fremme teknologi som en attraktiv karrierevei for kvinner.


MAK ble etablert i Norge i 2015, for å sette fokus på et nytt perspektiv på den økende debatten om mangfold og hva mangfold er eller skal være. Fokuset MAK brakte til bordet er å vise mangfold gjennom historiefortelling om talenter, forskning og fokus på fordelene ved å øke mangfoldet vårt. Kjerneteamet består av mennesker fra den private sektoren. I den korte reisen MAK har lagt bak seg, ser de positiv redesign av historiefortellingen rundt hva samfunnet og den private sektoren burde gjøre når de tar tak i utfordringer og konkurransefortrinnene i mangfold.

Dette har MAK gjort ved å være tilstede og synliggjort temaet der det har vært aktuelt for samfunnet og forretningsverden, og jobbet med systemisk endringer og løsninger på hvordan vi kan forbedre mangfoldet i arbeidslivet. I dag er MAK et av Norges største nettverk av unge ledertalenter med minoritetsbakgrunn og interkulturell kompetanse.


Bergen
C. Sundts gate 17-19
5004
Kontaktperson
Jonny Klemetsen
Oslo
Universitetsgata 2
0164
Kontaktperson
Haakon Skramstad
Trondheim
Olav Tryggvasons gt. 40
7011
Kontaktperson
Nadeem Qureshi