Hero

Maskinlæring og prediktiv analyse

Publisert 02.05.2016

I dag genereres enorme datamengder (transaksjoner, sensorer, interaksjoner, web-klikk mm) som skaper både utfordringer og muligheter for bedrifter som lagrer dataene.

Effektiv bruk av slike forretningsdata gir konkurransefordeler. Målet med dette kurset er å gi en introduksjon til avansert data analyse, også kalt maskinlæring eller prediktiv modellering, for å forutsi fremtidige hendelser og "next best action".

På kurset lærer du å anvende slike metoder, samt å beregne forretningsverdi for analysetiltak.

Kurset gir en grunnleggende innføring i de statistiske metodene som ligger til grunn samt praktiske øvelser på case rettet mot sektorer som bank og finans. Dette gir deltagerne innsikt og erfaring med verktøy og metoder for å:

• utvinne informasjon fra data
• predikere fremtidige behov, hendelser og verdier ut fra eksisterende data
• evaluere hvor godt ulike prediksjonsmodeller fungerer
• avgjøre hvilke tiltak som vil gi størst forbedring
• dele innsikt og bruke modeller på tvers av organisasjonen
• beregne gevinst ved bruk av prediktive metoder I tillegg vil vi avdekke hva som kjennetegner en effektiv analyseprosess.

I tillegg vil vi avdekke hva som kjennetegner en effektiv analyseprosess.

Sentrale tema for kurset vil være:

• introduksjon til hovedprinsipper i maskinlæring
• den iterative analyseprosessen: spørsmål, datatransformering, modellering, evaluering
• prediksjonsalgoritmer
• ytelse på fremtidige data: trening, test, “cross validation”
• produksjonssetting av modeller for anvendelse på fremtidige data

Typiske case vil kunne være:

• prediksjon av kunder med høy risiko for å falle fra
• prediksjon av prisutvikling
• identifisere kunder med sannsynlig interesse i et gitt produkt
• hurtig deteksjon av bedrageri
• identifisering av kundesegment
• kunde livstidsverdi
• beregning av gjenværende levetid på maskin og utstyr

Arbeidsform:
Undervisning gis i form av forelesning, diskusjon og øvingsoppgaver. Formen er praktisk rettet og tar utgangspunkt i case der data og tilgang til analyseverktøy gis. Deltaker oppfordres å ta med egen laptop.

Praktisk informasjon


Målgruppe:

Kurset retter seg mot utviklere, datavarehus, analytiker, konsulenter og andre som er involvert i håndtering av eller beregninger på data. Det forutsettes ikke spesifikke programmeringskunnskaper.


Omfang og varighet:
Kurset strekker seg over en dag.

Pris:
Kr. 8.000 per deltager. Ved flere enn 2 påmeldte fra samme virksomhet så er pris per deltager 6.000 kr

For mer informasjon / kontaktpersoner:

Jonny Klemetsen
Telefon: + 47 982 19551
e-post: jonny.klemetsen@sonat.no

Bergen
C. Sundts gate 17-19
5004
Kontaktperson
Jonny Klemetsen
Oslo
Universitetsgata 2
0164
Kontaktperson
Haakon Skramstad
Trondheim
Olav Tryggvasons gt. 40
7011
Kontaktperson
Nadeem Qureshi
Environment