Nye krefter i Sonat Bergen

Publisert 30.09.2017

Dag Heradstveit har også første arbeidsdag i Sonat i dag. Han har en master i Informasjonsvitenskap fra Universitetet i Bergen. Dag har allsidig erfaring, et lurt blikk og godt humør. Hans erfaring spenner seg fra ulike roller som rådgiver, koordinator og systemutvikler. Dag er nysgjerrig på teknologier og har derfor en bred teknologikompetanse som spenner seg fra Open Source, Java til Microsoft C#.Net. Han har arbeidet i offentlig sektor, telecom og media.

Thomas Nøkling har første arbeidsdag i Sonat i dag 1.oktober. Han er utdannet Bachelor of Information Technology og har erfaring fra IT-bransjen siden 2005. Han har lang erfaring fra tele-, bank- og finans og offentlig sektor, med hovedvekt på portalløsninger og tjenesteorientert arkitektur. Thomas har blant annet vært sentral i utviklingen av eFaktura-løsninger for bank-, tele- og strømleverandør-kunder i Norge, og har bred erfaring som Java-utvikler.