Hero

Trenger du hjelp til å forbedre virksomheten din?

Av Cecilie Haug og Trine Aa. Tolfsby

Publisert 23.10.2022

I tett samarbeid med deg, kunden vår, bistår vi med å snu utfordringer til muligheter og bærekraftige løsninger for vekst, innovasjon og lønnsomhet. Vi kan bidra fra start til gjennomføring og videre raffinering. Våre forretningsutviklere er opptatt av å hjelpe der det er behov og fra det utgangspunktet som er. Nøkkelen til vellykkede endringer handler om god innsikt, reelle behov og løsninger som skaper høy verdi for folk og forretning.

Vi deler kompetanse i hele prosessen – for det er sammen vi lykkes best.

Hero

Vi er opptatt av at det beste resultatet oppnår vi sammen, vi vil være tett på, samarbeide og forstå hva som er best mulig løsning for nettopp deres firma. Vi har en verktøykasse av rammeverk vi kan bruke, arbeidsmetodikker vi kan dele, implementere og overfører aller helst vår kompetanse til ditt interne team. Det viktigste er å få til en smidig prosess som gjør reisen til det beste resultatet lærerik og i stand til å levere bedre for fremtiden.

Dette er noe av det vi har å velge fra når vi vil skreddersy en prosess sammen med dere:

Innsiktsarbeid - Bransjekartlegging - Konkurrentanalyse - Brukerintervju

Identifisering av nye forretningsområder - Konseptutvikling - Brukertesting

Prototyping - Integrasjon/teknisk arkitektur - Testing av MVPer - Smidig utvikling

Prosessledelse - Design Sprint - Kompetanseoverføring - Coaching - Forankring

Kurs - Foredrag - Fasilitering

Vil du vite mer?

Høres det ut som vi kan være en god samarbeidspartner for dere?

I så fall - ta kontakt med oss i dag, så vi kan ta mål

og enes om en god løsning - skreddersydd for dere.

Vi ser frem til å høre fra deg!

Send oss en mail i dag!

Innovasjon og idémyldring

Samfunnet vårt er i konstant endring, og hastigheten har økt, vi må alle endre oss raskt for å møte nye kundebehov og nye konkurransesituasjoner. Men opplever du som mange andre, at det er lettere sagt enn gjort?

Innovasjon og effektivisering kommer som oftest på toppen av en allerede full arbeidsdag. Så hvordan drive gode innovasjonsprosesser og finne nye forretningsmuligheter?

En måte å komme i gang på er å samle ansatte i ulike deler av virksomheten og gjennomføre en workshop med idémyldring. Våre forretningsutviklere kan bistå med å igangsette innovasjonprosesser. Vi kan fasilitere workshops for idémyldring, konseptualisering og prioritering av nye konsepter.

Slik tilrettelegger og gjennomfører vi innovasjonsworskhoppen sammen med dere!


Innsikt

For å utvikle brukerorienterte, unike og lønnsomme tjenester er det essensielt med innsikt om brukernes behov. Samtidig er det viktig å utvikle verdiforslag i tråd med selskapets strategi, de interne styrkene og mulighetene, trendene i markedet og konkurrentenes utvikling.

Sonat kan bistå med å innhente innsikt, enten som del av en designsprint, videreutvikling av en tjeneste eller eksempelvis ved oppstart av et nytt selskap.

Estimert tidsramme fra 4-8 uker, pris på forespørsel.

Slik kan vi tilrettelegge og gjennomføre innsikts arbeidet sammen med dere!

Tjenesteutvikling

Sonat kan bistå med å definere, designe og utvikle digitale produkter og tjenester. Vi er opptatt av å utvikle brukerorienterte produkter. I praksis benytter vi Design Thinking-metodikk, The leanproductprocess og smidig utvikling for å skape digitale tjenester som setter mennesker sine behov i sentrum.

Vi setter sammen et tverrfaglig team av forretningsutviklere og utviklere som kan jobbe integrert med et team hos kunden. Sonat kan lede gjennomføringen av prosessen, fra idé til utviklet MVP. Etter lansering kan teamet bistå med drift og videreutvikling av det digitale initiativet gjennom smidig utvikling.

Estimert tidsramme fra 4-6 mnd, pris på forespørsel.

Kan vi hjelpe deg?

Høres dette ut som en bra match?

Sammen kan vi finne ut om nettopp vi kan være en løsning på dine utfordringer!

Kontakt oss i dag!
Bergen
C. Sundts gate 17-19
5004
Kontaktperson
Jonny Klemetsen
Oslo
Universitetsgata 2
0164
Kontaktperson
Haakon Skramstad
Trondheim
Olav Tryggvasons gt. 40
7011
Kontaktperson
Nadeem Qureshi
Environment