Tobias Laupsa Nilsen+47 406 31 865

tobias.nilsen@sonat.no


Tobias har en mastergrad i biologisk inspirert kunstig intelligens fra NTNU, men bruker den sjelden. Istedenfor å lage robothjerner har han jobbet som utvikler på en lang rekke web-prosjekter innen telekom, media og spesielt bank og finans.

Tobias liker å løse problemer og er kanskje den eneste i norge som liker å fikse andres (og egne) bugs. Når han ikke er på jobb plager han sin samboer og barn med ting de ikke er veldig interesserte i, gamer og forsøker å løpe fortere og løfte tyngre. T

obias byttet jobb fra et stort internasjonalt konsulentselskap til Sonat fordi han liker fleksibilitet, flinke folk og flate hierarkier.


Min ekspertise

Systemutvikling, web, .net, java og mobil