Hero

FASILITERING - En suksessfaktor for å skape forretningsverdi i en enhver virksomhet! + 5 tips til hvordan man kan drive med god fasilitering.

Publisert 21.04.2022

Som konsulent er man avhengig av å engasjere og fange viktig innsikt og innspill fra prosjektets deltakere. Ved å fange, bearbeide og visualisere diskusjonspunkter på en måte som fremmer nye ideer og tanker kan man i stor grad sikre forankring og eierskap videre i prosessen for å kunne skape mest mulig verdi. Nøkkelen til å lykkes med dette er god fasilitering. Men hva er det egentlig som skal til for å være en god fasilitator, og hvorfor er dette så utrolig viktig? Dette vil vi ta for oss i denne artikkelen i tillegg til å komme med noen tips til hvordan man selv kan bli en bedre fasilitator med noen enkle grep.

Vi begynner med å ta for oss viktigheten av fasilitering. Hvorfor er egentlig god fasilitering så utrolig viktig og hvem er det viktig for?

Fasilitering stammer fra det latinske ordet “facilis” som oversettes til “lett” eller “å lette” på norsk. Oxford Languages definerer fasilitering som å forenkle en aksjon eller en prosess. Og det er akkurat derfor fasilitering er så utrolig viktig. Ofte tynges man av lange og tunge diskusjoner og prosesser som ikke leder til gode løsninger eller aksjoner og det går utrolig mye tid tapt i dette. God fasilitering er viktig i mange ulike settinger, men det er særs viktig når man skal løse komplekse problemstillinger eller generere innovative ideer. Fasilitering handler om å samle de riktige menneskene og bistå dem i å tenke kollektivt, diskutere og komme frem til, eller komme nærmere målet. God fasilitering er å legge til rette for at man har en hensikt med møter og holde deltakerne engasjert, især nå som vi har gjennom pandemien måtte forholde oss til digitale møter, har rollen til en fasilitator blitt viktigere og mer krevende.

Fasilitering har i økende grad blitt en essensiell del av virksomhetsstyring. Ansatte har i dag mer ansvar for å nå virksomhetens mål og man er avhengig av god kommunikasjon for å sikre felles forståelse. Input fra ansatte ses på som virksomhetskritisk og ved å benytte fasilitering aktivt og på riktig måte kan det bidra til vekst og innovasjon.

Men hva er egentlig konsekvensen av å ikke fasilitere og hva kan man vinne på å ha fokus på fasilitering?

Det kan være vanskelig å organisere og kontrollere møter med mange deltakere. En fasilitator kan i disse settingene bidra til å holde motivasjonen blant deltakerne oppe og forankre beslutninger som tas da man føler seg involvert i prosessen. Dette bidrar også til økt deltakelse og produktivitet blant deltakerne.

Ved fasilitering fremmer man gode og kollektive resultater som man ikke nødvendigvis får ved individuell innsats. For ledere er fasilitering også en mulighet til å utnytte kompetansen til flere ressurser og bidra til økt fellesskap i teamene. Gjennom slike prosesser får man også som deltaker et større eierskap til beslutninger og man øker kompetanse innenfor problemløsning og nytenkning.

Som nevnt er fasilitering et av de viktigste verktøyene vi har for å hente ut forretningsverdi, så her har vi samlet fem tips til hvordan man kan drive med god fasilitering:1. Led sesjonen uten å ta for mye plass - En fasilitator skal ha fokus på hvordan gruppen jobber sammen mot deres felles mål. Derfor er det også ekstremt viktig at fasilitatoren klarer å holde diskusjonen på rett spor og sikre fremgang i møtet eller sesjonen.

2. Hold en nøytral rolle – Fasilitatoren er den som skal lede prosessen og la teamet sammen bidra til å komme med innholdet i diskusjonene. Her må man som fasilitator evne å håndtere ulike deltakere og lede de gode diskusjonene.

3. Skap engasjement - God fasilitering er nøkkelen til å holde engasjementet til deltakerne oppe, både blant de som elsker å snakke mye men også for å engasjere de som ikke nødvendigvis roper høyest. Lag trygge rammer som fremmer engasjement slik at alle føler seg inkludert og har mulighet til å komme med sine meninger.

4. Still de riktige spørsmålene - Som fasilitator må man vite hvilke spørsmål man skal stille, når man burde stille dem og hvordan spørsmålene skal struktureres for å få gode svar. Dette kan være en krevende oppgave, men lykkes man får man ofte bra uttelling og åpner opp for bedre diskusjoner.

5. Benytt ikke verbal kommunikasjon - Som fasilitator må man bruke hele seg for å skape engasjement. Man må tenke over hvordan man trer seg og hva slags kroppsspråk man har mot deltakerne. Kroppsspråk kan også brukes til å håndtere ulik deltakeradferd.

Gode fasilitatorer kan man finne mange steder, men det er også viktig å vurdere når man burde velge en ekstern fasilitator. En viktig del av å fasilitere er som nevnt å holde en nøytral profil. Velger man en intern fasilitator er man ofte farget av bakgrunnen og deres rolle i virksomheten, som kan by på problemer når man kommer inn i diskusjoner. Å velge en ekstern fasilitator kan bidra til at sesjonen blir inkluderende for alle og at man promoterer nytenkning og innovative løsninger i diskusjonene.

TRENGER DU HJELP MED FASILITERING?

Ønsker du kurs eller foredrag om fasilitering? Eller trenger du en god fasilitator?

Ta kontakt med oss i dag!

Kontakt oss i dag!
Bergen
C. Sundts gate 17-19
5004
Kontaktperson
Jonny Klemetsen
Oslo
Universitetsgata 2
0164
Kontaktperson
Haakon Skramstad
Trondheim
Olav Tryggvasons gt. 40
7011
Kontaktperson
Nadeem Qureshi
Environment