Hero

Hvordan drive tjeneste og produktutvikling?

Av Trine Aa. Tolfsby og Cecilie Haug

Hvordan lykkes du med digital tjeneste- og produktutvikling, med god product-market-fit? Vi kan bistå med å definere, designe og utvikle digitale produkter og tjenester. Vi er opptatt av å utvikle brukerorienterte produkter og tjenester. I praksis benytter vi Design Thinking-metodikk, The Lean Product Process og smidig utvikling for å skape digitale tjenester og produkter som setter mennesker sine behov i sentrum.

Vi setter sammen et tverrfaglig team av forretningsutviklere og utviklere som kan jobbe integrert med et team hos kunden. Sonat kan lede gjennomføringen av prosessen, fra idé til utviklet MVP. Etter lansering kan teamet bistå med drift og videreutvikling av det digitale initiativet gjennom smidig utvikling.

Dette er reisen vi anbefaler:

Steg 1. INNSIKT

- KickOff / Workshop

- Stakeholders, rammevilkår og mål

- Brukerinnsikt, lære om og forstå brukerne/kunden

Steg 2. DEFINERING AV PROBLEMET VI SKAL LØSE

- Definere problemstilling basert på brukerinnsikt

- Hypotese

Steg 3. IDEGENERERING

- workshop

- nye konsepter

- personas, kundereise mm.

- prioritering/utvelgelse

Steg 4. PROTOTYPING

- lage prototyper av en eller flere løsninger

- finne feil fort, og lære effektivt

Steg 5. TESTING

- burkerteste prototypen

- evaluere og forbedre

- scope av funn

Steg 7. Tech sjekk

- eksisterende system/teknologi

- gjennomgang av teknisk gjeld og kultur

- oversikt over utfordringer og muligheter

Steg 8. MVP

- lage en MVP (minimum viable product)

- teste, evaluere og forbedre

Bergen
C. Sundts gate 17-19
5004
Kontaktperson
Jonny Klemetsen
Oslo
Universitetsgata 2
0164
Kontaktperson
Haakon Skramstad
Trondheim
Olav Tryggvasons gt. 40
7011
Kontaktperson
Nadeem Qureshi
Environment