Hero

Stor oppslutning om oktoberfagdag i Bergen

Av Jonny Klemetsen

Publisert 28.10.2022

Spor 1: Makinlæring
ML-gruppen tok seg ekstra tid denne måneden og gjorde om fagdagen til en to-dagers reise til Voss. Første halvedel av dag 1 ble en fagdag om nevrale nett med praktiske øvelser i å bruke auto-encodere for avviksdeteksjon, mens andre halvdel var et studie om Azure ML.

Autoencodere er alltid like spennende, mens vi konkluderte at AzureMLs nye versjon fremdeles er vel umodent for å vurderes for produksjon.

På dag 2 fikk ML-gruppen brukt tid til en strategisamling for å få snakket igjennom hva som er bra, hva som kan forbedres og hva som kan bygges videre på for å utvikle AI og ML i Sonat. Det ble en veldig nyttig sesjon både for selskap og for deltakere.

Spor 2: Event sourcing
Eventsourcing er en måte å bygge datasystem hvor man lagrer hendelser i sekvens i stedet for fortløpende endring/overskriving av data-tilstanden i en normalisert datamodell.. Håkon Ingvaldsen, Morten Kjetland og Jan-Terje Sørensen har alle erfaring fra prosjekter bygget på eventsourcing, og var ansvarlig for denne fagdagen.


Dagen var lagt opp med en blanding av teori, live koding, oppgaveløsning og diskusjonsoppgaver.

Spor 3: Svelte
Svelte og Svelte kit er rammeverk til å lage web apper som har en radikal annerledes inngangvinkel enn hva vi er vant til med React og Vue. Stian Almås, Kristian Hamre-Os, Mikkel Espolin Birkeland og Lars Aaberg guided deltakerne igjennom en workshop, hvor deltakerne fikk rikelig med muligheter for å skrive kode og teste ut hvordan det er å jobbe med Svelte.

Bergen
C. Sundts gate 17-19
5004
Kontaktperson
Jonny Klemetsen
Oslo
Universitetsgata 2
0164
Kontaktperson
Haakon Skramstad
Trondheim
Olav Tryggvasons gt. 40
7011
Kontaktperson
Nadeem Qureshi
Environment